Audyt IT: co to takiego?

Audyt IT to zadanie, które w dobie mnożącego się złośliwego oprogramowania, a także wycieków i kradzieży danych, zyskuje na znaczeniu. To dlatego, że jest to proces, którego celem jest weryfikacja stanu infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie. Infrastruktura poddaje się szczegółowej analizie, a następnie ocenie, aby sprawdzić jaka jest jej wydajność, a także stan zabezpieczeń. 

Audyt IT może przybrać jedną z czterech form:

  • Audyt legalności oprogramowania jest audytem, w którym pod lupę jest brane oprogramowanie na wszystkich urządzeniach, jakie są w firmie. Sprawdzamy tu, jakie oprogramowanie jest zainstalowane. Czy na jakiś urządzeniach znajduje się takie, które pochodzi z nielegalnych źródeł oraz czy zgadza się stan faktyczny na urządzeniach z tym, co jest na papierze.
  • Audyt sprzętu, podczas którego weryfikowany jest rodzaj, a także stan urządzeń, z jakich korzysta firma. Po analizie sprzętu, którą wykonujemy z pomocą odpowiedniego oprogramowania, możemy ocenić jego stan i wydajność, a także możemy określić, czy konieczne jest wdrożenie jakiś zmian, mających na celu usprawnienie działania danego urządzenia.
  • Audyt bezpieczeństwa lub inaczej audyt zabezpieczeń, zajmuje się weryfikacją stanu stosowanych zabezpieczeń w firmie oraz ich efektywności. Kontroli poddaje się zarówno urządzenia sieciowe, jak i wszelkie procesy związane z zabezpieczeniem informacji i zasobów wirtualnych firmy.
  • Audyt całościowy, czyli audyt, który obejmuje całą infrastrukturę informatyczną przedsiębiorstwa i wszystkie wspomniane obszary.

Rodzaj wybranego audytu powinien zawsze zależeć od potrzeb organizacji oraz jej bieżącej sytuacji.

Zamów outsourcing IT

Dlaczego warto przeprowadzić audyt IT w swojej organizacji?

Motywacją zlecenia zewnętrznego audytu IT często jest chęć sprawdzenia jakości dotychczasowych działań informatycznych lub – w przypadku ich dotychczasowego braku – chęć ich wdrożenia w celu zabezpieczenia sieci w swojej organizacji. Przeprowadzenie audytu pozwala przede wszystkim na zweryfikowanie, czy w systemie firmy i jego zabezpieczeniach występują słabe punkty, które mogłyby być celem ataków lub wycieków danych. Po zakończonym audycie przygotowywany jest raport. Zawarte są w nim informacje o działaniach, jakie należy wdrożyć w celu poprawy funkcjonowania systemu i jego bezpieczeństwa.

Jak przygotować swoją firmę do zewnętrznego audytu informatycznego?

Global IT rozpoczyna przeprowadzanie audytu od wywiadu z osobą zarządzającą lub dyrektorem ds. IT oraz sprawdzenia pierwszych urządzeń firmy. Podstawą dalszych działań jest określenie potrzeb klienta oraz celu przeprowadzenia audytu. Aby była możliwość przeprowadzenia dalszych etapów, konieczne jest także: przekazanie dostępu do sieci, serwerów przedsiębiorstwa, a także do dokumentacji związanej z oprogramowaniem. 

Etapy audytu IT

Audyt IT krok po kroku

Po wstępnym etapie, można przejść do zasadniczej części procesu. Polega ona na weryfikacji urządzeń używanych w firmie, ale nie tylko. Inżynier sprawdza dostęp do sieci i serwerów, backupów i weryfikuje politykę zarządzania strukturą sieciową. W tej fazie kluczowa jest współpraca firmy i poszczególnych w niej osób ze specjalistami, którym został zlecony audyt. Umożliwia to przeprowadzenie sprawnej i dokładnej weryfikacji, a w konsekwencji osiągnięcie pożądanego efektu końcowego.

Po weryfikacji urządzeń, systemu oraz stosowanych rozwiązań i programów, nadchodzi czas przygotowania dokumentu audytowego, czyli raportu z przeprowadzonych działań. To już ostatni etap audytu. W tym dokumencie osoby zarządzające organizacją znajdą wszystkie ważne informacje na temat stanu sieci i urządzeń. W raporcie przedstawia się opis stanu bieżącego systemu i zabezpieczeń. Inżynier opisuje w nim propozycje bezpiecznych rozwiązań, które zaleca do wdrożenia w celu poprawy sytuacji. Raport najczęściej omawia się wraz z Klientem podczas spotkania. W jego trakcie może on zadać specjalistom dodatkowe pytania lub ustalić dalszy plan działania.

 

Audyt IT daje możliwość zoptymalizowania procesów i działania systemu firmy. To także uzyskanie potwierdzenia, że przedsiębiorstwo i wszystkie jego kluczowe zasoby są bezpieczne. Weryfikacja i poprawa zabezpieczeń to również zabezpieczenie przed narażeniem się na kary w związku z niedopilnowaniem procedur bezpieczeństwa i wyciekiem danych. Zaleca się regularne wykonywanie audytu w firmie, a zwłaszcza audytu bezpieczeństwa. Wszystko przez dynamikę świata oraz pojawiających się w nim zagrożeń. Wykonywanie go raz w roku umożliwia trzymanie ręki na pulsie oraz bieżącą weryfikację stosowanych zabezpieczeń.

Jeśli zainteresował Cię ten temat i chcesz dowiedzieć się więcej – możesz umówić się na bezpłatną konsultację.