Za incydenty bezpieczeństwa w firmie odpowiadają Twoi pracownicy

Bezpieczeństwo cybernetyczne stało się jednym z najważniejszych aspektów w dzisiejszym biznesie. Firmy inwestują ogromne kwoty w zaawansowane systemy obronne, jednakże często to właśnie pracownicy są najsłabszym ogniwem w łańcuchu cyberbezpieczeństwa. Warto się zastanowić, dlaczego tak się dzieje i jakie zagrożenia czyhają na przedsiębiorstwa ze strony swoich własnych pracowników.

Czynniki ryzyka związane z pracownikami

Incydenty bezpieczeństwa często mają swoje korzenie w niewłaściwym zachowaniu pracowników. Niekontrolowane korzystanie z Internetu, klikanie w podejrzane linki czy nawet łatwowierność wobec ataków phishingowych to tylko niektóre z czynników, które mogą prowadzić do poważnych naruszeń bezpieczeństwa. Zjawisko "BYOD" (Bring Your Own Device), czyli praktyka używania prywatnych urządzeń do pracy, również stwarza potencjalne zagrożenie. Niemal każde urządzenie podłączone do sieci firmy może być potencjalnym źródłem ataku, jeśli nie jest odpowiednio zabezpieczone.

Cyberzagrożenia, na które nabierają się pracownicy

Pracownicy są narażeni na różne techniki oszustwa, a ataki phishingowe są jednym z najczęstszych zagrożeń. Są to próby wyłudzenia poufnych informacji poprzez podszywanie się pod zaufane źródło. Wezwanie do zapłaty od "wiarygodnej" instytucji, fałszywa faktura od kontrahenta czy link do odblokowania konta przesłany przez "administratora" to tylko wybrane przykłady prób oszustwa. Innym częstym zagrożeniem jest używanie przez pracowników słabych haseł do urządzeń i kont służbowych, lub ich wielokrotne stosowanie. Pracownicy czasem nie zdają sobie sprawy, jak łatwo hakerom jest złamać proste hasła, co może prowadzić do dostępu do poufnych danych.

Jak rozpoznać atak hakera?

Ważne jest, aby pracownicy byli świadomi potencjalnych zagrożeń i potrafili rozpoznawać nietypowe sytuacje. Podejrzane e-maile, zwłaszcza te zawierające prośby o podanie poufnych informacji, powinny wzbudzać czujność. Nieścisłości w treści, nieznany nadawca czy dziwne załączniki to sygnały, które nie powinny być bagatelizowane. Jednak to nie wszystko.

Czujność trzeba zachować nawet w mediach społecznościowych. Nie wszyscy pracownicy obsługujący firmowe profile na Facebooku, czy LinkedIn mają ten nawyk. Oszuści coraz częściej podszywają się pod administrację danego portalu społecznościowego, pisząc wiadomość na skrzynkę. Przesyłają w niej link ze szkodliwym oprogramowaniem lub formularz wyłudzający dane. W wiadomości informują, że profil firmowy zostanie wkrótce zawieszony i proszą o kontakt z suportem, który jest możliwy po kliknięciu w link. To oszustwo i trzeba na nie uważać.

Atak hakera można także rozpoznać obserwując swój komputer. Wolniejsze działanie sprzętu, zawieszanie się, a w skrajnych przypadkach samoczynne otwieranie okienek, powinny być sygnałem, że coś jest nie tak.

Ochrona przed atakami

Aby skutecznie chronić się przed atakami, firmy powinny inwestować nie tylko w zaawansowane technologie bezpieczeństwa, ale także w edukację swoich pracowników. Szkolenia powinny obejmować zagadnienia techniczne oraz uświadamiać pracowników, jakie ryzyko niosą ataki oraz jak je rozpoznawać.

Wdrażanie polityk bezpieczeństwa, ograniczanie dostępu do poufnych danych tylko do niezbędnych pracowników, regularne aktualizacje oprogramowania i stosowanie silnych haseł to kluczowe elementy skutecznej strategii ochrony przed cyberzagrożeniami. Warto stosować uwierzytelnianie dwuskładnikowe, a w sieci zachować szczególną ostrożność: nie klikać w podejrzane linki i sprawdzać otrzymywane wiadomości.

Pracownicy są kluczowym ogniwem w łańcuchu cyberbezpieczeństwa, dlatego edukacja, świadomość ryzyka i odpowiedzialne zachowanie są niezbędne dla skutecznej ochrony przed incydentami bezpieczeństwa. Chętnie o tym porozmawiamy!


Wyzwania IT dla firm i samorządów w 2024 roku

W nadchodzącym roku firmy i samorządy stawią czoła kilku wyzwaniom ze świata IT. Jednym z nich będzie dostosowanie się do nowych przepisów regulujących kwestie cyberbezpieczeństwa. W życie wejdzie unijna dyrektywa NIS2, a zaraz za nią – DORA. Aktualny pozostanie temat cyberataków zagrażających firmom, czemu sprzyjać ma rozwój AI. Jak przygotować się na wyzwania informatyczne, które stoją przed firmami i samorządami w 2024 roku?

Dyrektywa NIS2 będzie obowiązywać już w październiku.

W drugiej połowie 2024 roku zmiany w przepisach dotyczących cyberbezpieczeństwa wprowadzi dyrektywa NIS2. Nowe prawo będzie dotyczyć firm z ponad 15 sektorów. To między innymi firmy z branży transportowej, bankowości, podmioty administracji publicznej i opieki zdrowotnej.

Przepisy wymuszą na przedsiębiorcach wdrożenie szeregu rozwiązań z obszaru IT. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo informatyczne w kluczowych obszarach gospodarki UE. Wśród nowych wymagań znajdą się procedury dotyczące zarządzania ryzykiem i incydentami. Objęte dyrektywą podmioty będą musiały posiadać systemy kopii zapasowych i odzyskiwania danych, które zapewnią im ciągłość działania. Konieczne będzie także przeprowadzanie regularnych testów bezpieczeństwa IT oraz posiadanie systemu do obsługi incydentów. To jednak nie wszystko. Lista nowych wymagań jest znacznie dłuższa.

Jak się przygotować?

Dyrektywa NIS2 zacznie obowiązywać 17 października 2024 roku. Do tego czasu w swoim podmiocie warto przeprowadzić audyt IT. Pozwoli on wykryć słabe elementy sieci i wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa. Infrastruktura informatyczna Twojej organizacji przejdzie przegląd pod kątem wymagań stawianych przez NIS2. Zyskasz w ten sposób dużo czasu na wprowadzenie ewentualnych poprawek i przygotowanie się do nowych przepisów. Audyt przeprowadzi doświadczony specjalista IT, który przygotuje dla Ciebie raport z działania i zaproponuje dalsze kroki.

Nie tylko NIS2. Nowe przepisy DORA coraz bliżej.

W przyszłym roku aktualny będzie temat związany z ustawą DORA. Rozporządzenie UE zacznie obowiązywać w styczniu 2025 roku i dotknie podmiotów finansowych. Będą one musiały wdrożyć rozwiązania służące zarządzaniu ryzykiem ICT i zgłaszaniu incydentów. Podobnie jak dyrektywa NIS2, DORA ma na celu ochronę przed cyberzagrożeniami i zwiększenie odporności, jednak w tym wypadku - sektora finansowego. DORA będzie więc dotyczyć m.in. banków, firm ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, a także instytucji płatniczych. Podobnie jak w przypadku NIS2, do nowych przepisów pomoże się przygotować audyt IT.

Czy AI zagrozi cyberbezpieczeństwu firm?

W mijającym roku obserwowaliśmy dynamiczny rozwój technologii AI. Trend ten utrzyma się w kolejnych miesiącach, a sztuczna inteligencja stanie się coraz szerzej wykorzystywana, w tym także przez oszustów. Już dzisiaj trzeba uważać na realistyczne deepfake’i i phishing. Manipulacje dźwiękiem, naśladowanie cudzego głosu podczas rozmów telefonicznych czy podrabianie stylu pisania określonej osoby to techniki, które już teraz służą oszustom do manipulacji i wyłudzania danych oraz pieniędzy.

Dlatego tak ważne, aby mieć się na baczności i uświadamiać zespół o istniejących zagrożeniach. Zgłaszanie podejrzanych e-maili oraz weryfikowanie połączeń telefonicznych z niezidentyfikowanych numerów to działania prewencyjne, które powinien stosować zespół. Pomoże także przeprowadzenie w firmie szkoleń dotyczących cyberbezpieczeństwa. Podczas nich należy uczulić pracowników na techniki stosowane przez oszustów. Wskazać, jak dzisiaj wykorzystuje się sztuczną inteligencję do manipulacji i cyberataków. Należy podkreślić realizm, jakim operuje AI, oraz istotę weryfikowania wiadomości i połączeń z nieznanego źródła. Szkolenia warto powtarzać cyklicznie.

Masz pytania lub chcesz wiedzieć więcej? Zachęcamy do umówienia się na krótką rozmowę z naszym zespołem!

 

 


Bezpieczeństwo druku

autor: Patryk Figurski

Technologia druku odgrywa kluczową rolę w codziennych operacjach wielu firm. Choć może się wydawać, że drukowanie to rutynowe zadanie, to bezpieczeństwo związane z procesem drukowania jest kwestią, która nie może być zaniedbana. W tym artykule omówimy, dlaczego bezpieczeństwo druku w firmie jest tak istotne oraz jakie kroki można podjąć, aby zapewnić ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.

Dlaczego bezpieczeństwo druku jest ważne?

Bezpieczeństwo druku jest ważne z kilku powodów. Przede wszystkim ważna jest ochrona poufnych informacji.  W wielu firmach drukowane są dokumenty zawierające poufne informacje, takie jak dane finansowe, umowy, raporty z projektów i wiele innych. Jeśli te informacje wpadną w niepowołane ręce, może to prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak kradzież tożsamości, oszustwa finansowe lub utrata konkurencyjności. Kolejnym ważnym aspektem jest zarządzanie dostępem. Kontrola dostępu do drukarek jest kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem IT w firmie. Bez odpowiednich mechanizmów kontroli dostępu, nieuprawnieni pracownicy lub osoby z zewnątrz mogą uzyskać dostęp do drukarek i wydrukować dokumenty, które nie są dla nich przeznaczone. Należy mieć na uwadze zagrożenia związane z drukarkami sieciowymi. Współczesne drukarki są często podłączane do sieci, co czyni je potencjalnymi celami ataków hakerskich. Bezpieczeństwo druku wymaga także audytu i monitorowania. Firmy powinny być w stanie śledzić, kto i co drukuje, aby wykryć ewentualne naruszenia lub nieprawidłowości.

Wycieki danych przez drukarki mogą być potencjalnie poważnym problemem, którego firmy powinny się wystrzegać. Jeśli drukarka nie jest odpowiednio zabezpieczona, to wydruki mogą pozostawać bez nadzoru w tacy wyjściowej. To oznacza, że inne osoby mogą z łatwością uzyskać dostęp do tych dokumentów. W przypadku drukarek podłączonych do sieci hakerzy mogą próbować przechwycić dane podczas transmisji między komputerem a drukarką. Jeśli te dane nie są zaszyfrowane, atakujący mogą je przechwycić i wykorzystać do celów nielegalnych. Złośliwe oprogramowanie może być zainstalowane w oprogramowaniu drukarki, co umożliwia atakującym dostęp do przechowywanych na niej danych. Ataki te mogą umożliwiać zdalne kontrolowanie drukarki i dostęp do danych wydrukowanych w przeszłości. W niektórych przypadkach pracownicy mogą celowo lub niecelowo wydrukować poufne dokumenty i zabrać je z miejsca pracy. To może stanowić wyciek danych, zwłaszcza jeśli te dokumenty zawierają tajemnice handlowe lub informacje wrażliwe. W niektórych przypadkach, uszkodzenia fizyczne drukarki lub jej podzespołów mogą prowadzić do wycieku danych. Na przykład, uszkodzony dysk twardy w drukarce może zawierać kopie wydrukowanych dokumentów, do których dostęp może uzyskać osoba nieuprawniona.

Jak zapewnić bezpieczeństwo druku w firmie?

Istnieje kilka kroków, które firma może podjąć w celu zabezpieczenia procesu drukowania. Po pierwsze należy wprowadzić zarządzanie dostępem. Wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do drukarek, takich jak kody PIN, karty dostępowe lub uwierzytelnianie biometryczne, może pomóc w ograniczeniu dostępu do drukowania tylko upoważnionym osobom. Zalecane jest odseparowanie logicznej sieci (VLAN) dla urządzeń drukujących w celu ograniczenia do minimum ruchu pomiędzy sieciami produkcyjnymi w naszej sieci. Dodatkowo drukowane dane powinny być szyfrowane w celu zabezpieczenia przed przechwyceniem w trakcie transmisji między komputerem a drukarką. Należy pamiętać o regularnych audytach i monitorowaniu. Systemy drukujące powinny być regularnie monitorowane i poddawane audytom, aby wykryć wszelkie nieprawidłowości lub próby naruszenia bezpieczeństwa. Również regularne aktualizacje oprogramowania drukarek mogą poprawić ich ogólne bezpieczeństwo, eliminując luki w zabezpieczeniach. Wszyscy pracownicy powinni być szkoleni w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa IT i świadomości zagrożeń związanych z drukiem.

Potrzebujesz wsparcia w kwestiach bezpieczeństwa druku w Twojej firmie? Jesteśmy doświadczoną firmą IT specjalizującą się w ochronie druku. Zapraszamy do kontaktu, dopasujemy odpowiednie rozwiązania do potrzeb Twojej organizacji!


Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest ważne?

autor: Mateusz Misiun

W dzisiejszym świecie postępującej cyfryzacji i czasie, w którym coraz więcej aktywności przenosi się do przestrzeni internetowej - od komunikacji przez e-maile i media społecznościowe po zakupy online, zarządzanie finansami i prowadzeniem biznesów - Internet stał się integralną częścią naszego życia. Jednak ta rosnąca zależność od cyfrowego świata niesie ze sobą nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem. Cyberbezpieczeństwo stało się więc kluczowym aspektem naszej codzienności. Należy przyjrzeć się temu, czym jest cyberbezpieczeństwo, dlaczego jest tak istotne i jak możemy chronić siebie i nasze organizacje przed cyberzagrożeniami.

Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest ważne?

Aby zrozumieć, dlaczego cyberbezpieczeństwo jest tak istotne, musimy najpierw zdefiniować ten termin i określić jego zakres. Cyberbezpieczeństwo odnosi się do działań i praktyk mających na celu ochronę systemów komputerowych, sieci, danych i informacji przed nieautoryzowanym dostępem, uszkodzeniem lub kradzieżą. Obejmuje ono zarówno aspekty techniczne, jak i ludzkie, ponieważ zagrożenia cyfrowe mogą wynikać zarówno z błędów ludzkich, jak i z działań złośliwych.

Obecnie cyberbezpieczeństwo jest nieodłącznym elementem funkcjonowania firm i instytucji rządowych. Ataki cybernetyczne mogą prowadzić do ogromnych strat finansowych oraz utraty poufnych danych. Firmy coraz większy procent swoich działań prowadzą online, zapewnienie odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa jest niezwykle istotne. Dlaczego? Pierwsza odpowiedź nasuwa się sama - ochrona danych osobowych. W formie cyfrowej przechowuje się ogromną ilość danych osobowych, włączając w to informacje o finansach, danych pracowników oraz klientów. Ochrona tych danych jest kluczowa w sferze prywatności i bezpieczeństwa. Po drugie - ochrona przed stratami finansowymi. Ataki cybernetyczne mogą prowadzić do ogromnych strat finansowych. Niejednokrotnie zdarzyło się, że firmy traciły ogromne zasoby finansowe na skutek utraty danych oraz doświadczały uszczerbku reputacji. Należy dodać, że ważnym aspektem jest również ponoszenie dużych kosztów związanych z przywracaniem działalności do niezachwianego funkcjonowania po atakach.

Cyberzagrożenia

Cyberzagrożenia w firmie to różnego rodzaju niebezpieczeństwa i ataki, które mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo, płynną działalność oraz aktywa firmy w środowisku cyfrowym. Te zagrożenia mogą mieć różne formy i pochodzenie oraz obejmować zarówno ataki z zewnątrz, jak i wewnątrz. Jakie dokładnie można wyróżnić zagrożenia? Ataki hakerskie. Hakerzy mogą próbować przełamać zabezpieczenia firmy, aby uzyskać dostęp do danych, systemów lub zasobów. Ataki te mogą mieć różne cele, takie jak kradzież danych, sabotaż, czy wymuszanie okupu w zamian za odblokowanie zaszyfrowanych danych (ataki ransomware). Kolejne zagrożenie to Phishing. Ataki phishingowe polegają na próbie oszukania pracowników firmy, aby ujawnili poufne informacje, takie jak hasła lub dane finansowe. To często odbywa się poprzez fałszywe e-maile lub strony internetowe, które wydają się autentyczne. Następny rodzaj zagrożenia to ataki Malware, czyli złośliwe oprogramowanie, które może być instalowane na komputerach lub sieciach firmy. Obejmuje to wirusy, trojany, robaki i inne rodzaje szkodliwego oprogramowania, które mogą uszkodzić lub kraść dane. Bardzo popularne i szkodliwe w ostatnim czasie są również ataki typu DDoS. Polegają one na przeciążeniu sieci lub serwerów firmy dużą liczbą żądań, co prowadzi do niedostępności usług online. Bardzo groźnym zagrożeniem jest również wyciek danych. Może on wystąpić w wyniku ataku lub błędu ludzkiego, prowadząc do nieautoryzowanego ujawnienia poufnych informacji, co może mieć poważne skutki dla firmy i klientów. Istnieją również zagrożenia wewnętrzne. Niebezpieczeństwa nie zawsze muszą pochodzić z zewnątrz. Pracownicy lub partnerzy biznesowi mogą również stanowić zagrożenie, zwłaszcza jeśli działają nieuczciwie lub nieostrożnie. Przykładem mogą być ataki oparte na inżynierii społecznej, polegające na manipulacji pracownikami firmy w celu uzyskania dostępu do informacji lub systemów. To może obejmować wykorzystywanie zaufania, oszustwa lub wyłudzenia. Firmy mogą utracić dane przez braki w zabezpieczeniach systemów, aplikacji lub infrastruktury, które mogą być wykorzystywane przez atakujących do nielegalnego dostępu. Dodatkowo ważny aspekt, często pomijany przez firmy to nieaktualne oprogramowanie, które może być podatne na znane luki bezpieczeństwa, co sprawia, że firma jest bardziej narażona na ataki.

Jak chronić firmę przed zagrożeniami?

Ochrona firmy przed zagrożeniami jest niezwykle ważna w środowisku online. Jakie są kluczowe kroki, które należy podjąć, aby zwiększyć cyberbezpieczeństwo firmy? Najlepiej rozpocząć od edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Warto przeprowadzić szkolenia, które pomogą pracownikom rozpoznać potencjalne zagrożenia, takie jak phishing oraz nauczyć bezpiecznych praktyk korzystania z komputera i Internetu. Należy pamiętać o aktualizacjach oprogramowania. Należy robić to regularnie i aktualizować wszystkie oprogramowania, w tym systemy operacyjne, przeglądarki internetowe, aplikacje i oprogramowania antywirusowe. Aktualizacje często zawierają poprawki zabezpieczeń. Wymagaj od pracowników używania silnych, unikalnych haseł do swoich kont. Możesz również rozważyć wdrożenie dwuskładnikowej autentykacji (2FA) dla dodatkowej warstwy zabezpieczeń. Skonfiguruj odpowiednie zapory sieciowe i urządzenia firewall, aby chronić sieć firmy przed nieautoryzowanym dostępem. Użyj narzędzi monitorujących ruch sieciowy, aby wykrywać i reagować na potencjalne incydenty cybernetyczne w czasie rzeczywistym. Regularnie twórz kopie zapasowe ważnych danych i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. To pomoże w przypadku ataku ransomware lub utraty danych. Ogranicz dostęp do systemów i danych tylko do osób, które go potrzebują do wykonywania swoich obowiązków. Monitoruj i zarządzaj prawami dostępu regularnie. Bardzo Istotne jest również wdrożenie planu reagowania na incydenty, który określa, jak firma powinna działać w przypadku ataku. To pomaga w szybkim i skutecznym reagowaniu na incydenty. Szyfruj ważne dane, zarówno w ruchu, jak i w spoczynku. Szyfrowanie pomaga zabezpieczyć dane przed nieuprawnionym dostępem. Regularnie przeprowadzaj testy penetracyjne, które pomogą zidentyfikować słabe punkty w zabezpieczeniach firmy, zanim zostaną wykorzystane przez potencjalnych atakujących. Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe na wszystkich urządzeniach końcowych, takich jak komputery i telefony komórkowe. Upewnij się, że dostawcy usług, z których korzysta Twoja firma, również przestrzegają wysokich standardów bezpieczeństwa. Ochrona firmy przed zagrożeniami cybernetycznymi to proces ciągły. Firma powinna być gotowa na zmiany w cyberbezpieczeństwie i dostosowywać swoje strategie, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Ponadto, współpraca z ekspertami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i śledzenie aktualnych informacji na temat zagrożeń jest kluczowa dla skutecznej ochrony.

Jako doświadczona firma IT specjalizująca się w cyberbezpieczeństwie, rozumiemy, że ochrona danych i systemów jest kluczowym priorytetem dla każdej organizacji. Dlatego też jesteśmy gotowi pomóc w opracowaniu i wdrożeniu skutecznych strategii i praktyk cyberbezpieczeństwa, które pomogą chronić Twoją firmę przed coraz bardziej zaawansowanymi zagrożeniami cyfrowymi. Pomagamy naszym klientom w dostosowaniu się do obowiązujących przepisów, aby uniknąć nie tylko potencjalnych strat finansowych, ale także konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc w ochronie Twoich zasobów.

 

 


Cyberbezpieczny Samorząd

autor: Krzysztof Kryger

Cyberbezpieczeństwo stało się kluczowym aspektem w dzisiejszym zdigitalizowanym świecie. Zagrożenia związane z cyberatakami, wyciekami danych i sabotażem stale rosną, a jednostki samorządu terytorialnego są szczególnie narażone na takie incydenty ze względu na dużą liczbę posiadanych danych i często rozproszoną infrastrukturę informatyczną. Dlatego ochrona systemów informatycznych JST (jednostek samorządu terytorialnego) oraz danych obywateli jest kluczowym priorytetem. Ważnym elementem jest wdrażanie i utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). SZBI to zestaw polityk, procedur i środków technicznych mających na celu ochronę informacji i systemów informatycznych przed zagrożeniami. Odpowiednio opracowany SZBI pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń i reakcję na występujące incydenty. 

O projekcie

W miarę rozwoju technologii, rosną również zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem. Polski rząd podjął działania w celu wzmocnienia odporności i ochrony przed cyberatakami, czego dowodem jest realizowany projekt "Cyberbezpieczny Samorząd". Projekt ten ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Badania przeprowadzone przez zespół CSIRT NASK w 2020 roku ujawniły, że ponad połowa badanych witryn internetowych samorządów ujawniła podatności na ataki, w tym poważne błędy. Tendencja ta była widoczna także w drugiej połowie 2022 roku, kiedy zanotowano ponad czterokrotny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących cyberincydentów w porównaniu z rokiem poprzednim.

Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa. Jego głównym celem jest wdrożenie lub aktualizacja polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI), mechanizmów zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie oraz środków zwiększających odporność na ataki w JST. Ponadto, projekt zakłada podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu kluczowego z punktu widzenia wdrożonego SZBI w urzędzie.

Wsparcie grantowe jest dostępne dla jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i samorządu województwa. Maksymalna kwota dofinansowania różni się w zależności od rodzaju jednostki, a wnioski należy składać poprzez system informatyczny LSI.

Zasady

Jednostki Samorządu Terytorialnego otrzymają dofinansowanie w formie grantu. Gminy - wysokość dofinansowania grantu w przedziale od 200 000 PLN do 850 000 PLN. Powiaty: wysokość dofinansowania grantu do 850 000 PLN. Samorządy Wojewódzkie: wysokość dofinansowania grantu do 850 000 PLN. Dostępny jest “Sposób wyznaczania poziomu dofinansowania dla Grantobiorców w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wymagany jest audyt certyfikowany SZBI (KRI lub ISO 27001) oraz wypełniona ankieta. Nabór Wniosków odbywa się od 19.07.2023 r. do 30.09.2023 r. do godziny 16:00. Wnioski należy składać przez LSI (Lokalny System Informatyczny).

 

Na co przeznaczyć środki?

Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" obejmuje trzy obszary, na które można przeznaczyć środki grantowe:

Obszar organizacyjny: obejmuje opracowanie, wdrożenie, przegląd i aktualizację dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), w tym polityk bezpieczeństwa informacji, analizy ryzyka, procedury obsługi incydentów, ciągłości działania i zarządzania kryzysowego, stosowania kryptografii i szyfrowania, kontroli dostępu itp.

Obszar kompetencyjny: obejmuje szkolenia budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST, szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków.

Obszar techniczny: obejmuje zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych, urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, detekcję i reakcję na zagrożenia cyberbezpieczeństwa.

Wsparcie

Jesteśmy doświadczoną firmą IT, która specjalizuje się w obszarze cyberbezpieczeństwa i wspiera jednostki samorządu terytorialnego w ochronie ich systemów informatycznych. Zdobyliśmy zaufanie wielu samorządów dzięki skutecznym rozwiązaniom i kompleksowemu wsparciu od A do Z. Jesteśmy doskonale przygotowani do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd". Nasz zespół ekspertów pomoże zidentyfikować unikalne potrzeby JST i dostosować rozwiązania, które skutecznie ochronią dane oraz infrastrukturę przed zagrożeniami.

Zachęcam do skontaktowania się z nami, aby omówić szczegóły projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" i dowiedzieć się, jak możemy skutecznie wesprzeć w osiągnięciu bezpiecznych i odpornych na zagrożenia systemów informatycznych.


Ochrona danych - Safetica

autor: Mateusz Misiun

W dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie informacje są niezwykle cenne i podatne na różnego rodzaju zagrożenia, ochrona danych stała się priorytetem dla firm i organizacji. Zagrożenia związane z kradzieżą, wyciekiem informacji czy nieuprawnionym dostępem są coraz bardziej powszechne, dlatego niezawodne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych są nieodzowne. W tym kontekście, możemy przedstawić program: Safetica, który zapewnia kompleksową ochronę danych. Safetica jest innowacyjnym rozwiązaniem, które zostało specjalnie opracowane z myślą o firmach i organizacjach z różnych branż. Program ten umożliwia nie tylko monitorowanie i kontrolę dostępu do danych, ale również wdrażanie polityk bezpieczeństwa danych, blokowanie nieautoryzowanych stron internetowych, audytowanie działań w systemie, szyfrowanie danych i wiele więcej. 

Bezpieczeństwo danych jest jednym z najważniejszych aspektów dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości czy branży. Safetica stanowi kompleksowe rozwiązanie, które pozwala na skuteczną ochronę informacji, zapewniając spokój i bezpieczeństwo zarówno dla firm, jak i ich klientów. Przeanalizujmy teraz dokładniej, jak Safetica działa i jakie korzyści może przynieść w kontekście ochrony danych.

Korzyści 

Jedną z kluczowych cech programu Safetica jest możliwość monitorowania i kontrolowania dostępu do danych. Program analizuje działania użytkowników w systemie, wykrywając potencjalne zagrożenia i nieprawidłowe wykorzystanie informacji. Dzięki temu można szybko reagować na ewentualne incydenty i zminimalizować ryzyko utraty danych.

Safetica umożliwia również definiowanie i wdrażanie polityk bezpieczeństwa danych w firmie. Można ustalić reguły dotyczące dostępu do określonych informacji, zabezpieczeń hasłowych, monitorowania aktywności użytkowników i wielu innych aspektów. To pozwala na skonfigurowanie optymalnych ustawień, które zgodnie z potrzebami firmy zapewnią odpowiedni poziom ochrony danych.

Program Safetica oferuje również funkcje blokowania dostępu do nieautoryzowanych stron internetowych oraz monitorowania aktywności w sieci. To ważne, ponieważ nieprawidłowe korzystanie z zasobów internetowych może prowadzić do wycieku danych i naruszenia bezpieczeństwa. Dzięki Safetica można skutecznie kontrolować, które strony są dostępne dla pracowników i chronić firmę przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością.

W kontekście przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych, Safetica odgrywa istotną rolę. Program pomaga firmom spełniać wymogi regulacji, takich jak RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych), poprzez monitorowanie i zarządzanie danymi osobowymi w sposób zgodny z przepisami prawa.

Safetica oferuje również narzędzia do audytu i raportowania, które umożliwiają śledzenie działań w systemie oraz generowanie szczegółowych raportów związanych z bezpieczeństwem danych. To ważne, aby mieć pełną kontrolę nad danymi i być w stanie udokumentować działania podejmowane w celu ochrony informacji. Raporty te mogą być przydatne przy przeprowadzaniu audytów wewnętrznych lub przy zapewnianiu zgodności z wymogami regulacyjnymi.

Safetica dostarcza również zaawansowane mechanizmy szyfrowania danych, które stanowią dodatkową warstwę ochrony. Program umożliwia szyfrowanie plików i folderów przy użyciu silnych algorytmów kryptograficznych, takich jak AES (Advanced Encryption Standard). Dzięki temu, nawet jeśli dane trafią w niepowołane ręce, pozostaną one nieczytelne i niedostępne dla osób nieuprawnionych. Szyfrowanie danych jest kluczowym elementem w ochronie poufności i integralności informacji w firmach, a Safetica dostarcza skuteczne narzędzia w tym zakresie.

Program Safetica jest elastyczny i może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań każdej firmy. Bezpieczeństwo danych jest priorytetem, a Safetica zapewnia kompleksowe rozwiązania, które chronią reputację firmy i minimalizują ryzyko kradzieży lub wycieku informacji. Ważnym aspektem Safetica jest również intuicyjny interfejs użytkownika, który sprawia, że program jest łatwy w obsłudze. Nawet osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy technicznej mogą skonfigurować program i monitorować działania w systemie.

Podsumowując, Safetica to zaawansowany program komputerowy, który zapewnia kompleksową ochronę danych w firmach i organizacjach. Dzięki swoim funkcjom, takim jak monitorowanie i kontrola dostępu do danych, blokowanie nieautoryzowanych stron internetowych, audytowanie działań w systemie, szyfrowanie danych i wiele innych, Safetica pomaga firmom w zabezpieczaniu informacji przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością. To niezawodne narzędzie, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i które gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych. Dlatego też, coraz więcej firm decyduje się na wykorzystanie Safetica w celu ochrony swoich cennych informacji. Jeśli jesteś zainteresowany wprowadzeniem Safetica do swojej firmy lub chcesz dowiedzieć się więcej - umów się na bezpłatna konsultację, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.Dyrektywa NIS2

autor: Krzysztof Deręgowski

Dyrektywa NIS2, czyli dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii Europejskiej, niedługo wejdzie w życie, wprowadzając istotne zmiany dla podmiotów działających w obszarze usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych i podmiotów publicznych. Dyrektywa ta ma na celu zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w Europie, aby skuteczniej przeciwdziałać rosnącej liczbie cyberataków i incydentów. W ostatnich latach obserwowano alarmujący wzrost cyberataków, takich jak phishing, złośliwe oprogramowanie i ransomware. Wpływ tych ataków na przedsiębiorstwa jest ogromny, ponieważ w dzisiejszych czasach polegamy na sprawnie działającej infrastrukturze cyfrowej zarówno w sferze biznesowej, jak i prywatnej. W związku z tym, bezpieczeństwo cybernetyczne stało się kluczowym wymogiem, nie zaś luksusem.

Czym jest dyrektywa NIS2? 

Wchodząca w życie dyrektywa NIS2 stanowi aktualizację i harmonizację unijnych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa, które po raz pierwszy zostały wprowadzone w 2016 roku jako dyrektywa NIS. W Polsce była ona znana jako Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Dyrektywa NIS2 przynosi jednak pewne istotne zmiany w zakresie obowiązków dla wymienionych podmiotów. Wprowadza kilka kluczowych elementów, które mają istotne znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa. Pierwszą zmianą jest poszerzenie zakresu dyrektywy o więcej sektorów i zmiana klasyfikacji przedsiębiorstw. Dyrektywa uwzględnia teraz średnie i duże przedsiębiorstwa w wybranych sektorach, dając państwom członkowskim elastyczność w identyfikacji mniejszych firm o wysokim ryzyku. NIS2 kładzie również większy nacisk na organy zarządzające objętych dyrektywą spółek. Państwa członkowskie mają zapewnić, że takie organy zarządzające mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących środków cyberbezpieczeństwa.

Nowa dyrektywa nakłada również surowsze wymogi dotyczące bezpieczeństwa na przedsiębiorstwa, wymaga podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem. Określa również podstawowe środki bezpieczeństwa cybernetycznego, które wszystkie objęte dyrektywą organizacje muszą wdrożyć. Wymogi dotyczące zgłaszania incydentów zostaną wzmocnione, a sankcje za ich niedopełnienie będą podwyższone. NIS2 eliminuje również wcześniejsze rozróżnienie między operatorami usług podstawowych a dostawcami usług cyfrowych. Organizacje zostaną sklasyfikowane według znaczenia i podzielone na kategorie kluczowe i ważne, co skutkuje zastosowaniem różnych rygorów kontroli nadzorczej.

Dodatkowo, przedsiębiorstwa będą musiały zająć się zagrożeniami bezpieczeństwa w łańcuchach dostaw i relacjach z kontrahentami. NIS2 wprowadza również silniejsze środki nadzoru dla organów krajowych, bardziej rygorystyczne wymogi egzekwowania środków bezpieczeństwa oraz harmonizację systemów sankcji i obowiązków sprawozdawczych w państwach członkowskich. Wzmocniona zostanie również współpraca i wymiana informacji między państwami członkowskimi.

Te zmiany mają na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa na terenie Unii Europejskiej i zapewnienie większej ochrony kluczowej infrastruktury oraz danych przed coraz bardziej zaawansowanymi cyberzagrożeniami.

Podmioty kluczowe i ważne

W dyrektywie NIS2 dokonano zmiany dotychczasowego podziału na operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych i podmioty publiczne. Zamiast tego wprowadzono rozgraniczenie na podmioty kluczowe i ważne. Katalog sektorów objętych dyrektywą został rozszerzony i zawarty w załącznikach I (sektory kluczowe) i II (sektory ważne). Ważne jest jednak zaznaczenie, że sama klasyfikacja nie decyduje o uznaniu danego podmiotu za kluczowy lub ważny. 

Za podmioty kluczowe uważa się: 

 • Energetyka (energia elektryczna, system ciepłowniczy lub chłodniczy, ropa naftowa, gaz, wodór)
 • Transport (lotniczy, kolejowy, wodny, drogowy) 
 • Bankowość
 • Infrastruktura rynków finansowych 
 • Opieka zdrowotna 
 • Woda pitna
 • Ścieki 
 • Infrastruktura cyfrowa
 • Zarządzanie usługami ICT
 • Sektor administracji publicznej 
 • Przestrzeń kosmiczna

Za podmioty ważne uważa się: 

 • Usługi pocztowe i kurierskie
 • Gospodarowanie odpadami
 • Produkcja, wytwarzanie i dystrybucja chemikaliów 
 • Produkcja, wytwarzanie i dystrybucja żywności 
 • Produkcja (wyroby medyczne, elektroniczne i optyczne, pojazdów samochodowych) 
 • Dostawcy usług cyfrowych 
 • Badania naukowe 

Do dnia 17 kwietnia 2025r. Państwa członkowskie ustanawiają wykaz podmiotów kluczowych i ważnych, a także podmiotów świadczących usługi rejestracji nazw domen. W przypadku, gdyby organizacja, która jest uznawana za podmiot kluczowy lub ważny zgodnie z dyrektywą NIS2, a nie spełnia wymogów określonych w tej dyrektywie, może być narażona na kary pieniężne. Wysokość tych kar może wynosić do 10 mln euro lub do 2% całkowitego rocznego światowego obrotu, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Dodatkowo, osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego lub pełniące funkcje zarządcze w takiej organizacji mogą zostać pociągnięte do osobistej odpowiedzialności za brak zgodności z przepisami dyrektywy NIS2. W takich sytuacjach zawsze zaleca się skonsultowanie się z odpowiednimi specjalistami prawnymi w celu uzyskania konkretnych porad dotyczących przepisów NIS2 i zgodności z nimi.

Przygotowanie

Formalne zatwierdzenie dyrektywy NIS2 nastąpiło 10 listopada 2022 roku, a jej publikacja weszła w życie 16 stycznia 2023 roku. To oznacza, że państwa członkowskie Unii Europejskiej mają 21 miesięcy na rozpoczęcie procesu wdrażania przepisów dyrektywy. Wdrożenie musi zostać zakończone do 17 października 2024 roku, dając firmom czas na odpowiednie przygotowanie.

Jednak istnieje wiele działań, które można podjąć wcześniej, aby podnieść poziom cyberbezpieczeństwa. Ważne jest przyjęcie zasad bezpieczeństwa i prywatności w fazie projektowania podczas wprowadzania nowych procesów lub przeglądu dostawców. Konieczne będzie również spełnienie wymogów NIS2 w sposób kompleksowy, uwzględniający również inne przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa cybernetycznego i procedury zarządzania incydentami powinny uwzględniać odpowiednie wymogi, takie jak zgłaszanie incydentów zgodnie z RODO oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Ważne jest również stosowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA), opracowanie solidnych ram zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) oraz redukcja powierzchni ataku cyfrowego, co przyczynia się do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Jeśli masz trudności w spełnieniu rygorystycznych wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa i przygotowaniu Twojej organizacji do NIS2, możemy Ci pomóc. Jesteśmy wyspecjalizowanym dostawcą rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i sieci, posiadamy wiedzę i doświadczenie, które pomogą Ci sprostać wymaganiom NIS2. Skorzystaj z formularza i skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na Twoje wszystkie pytania. Zachęcamy również do obejrzenia specjalnego wideo na temat Dyrektywy NIS2. Backup as a Service (BaaS)

autor: Jakub Wereszczyński

W dobie rosnącej cyfryzacji dane odgrywają kluczową rolę zarówno w kontekście osobistym, jak i biznesowym. Ochrona i zabezpieczanie danych stało się niezwykle istotnym zagadnieniem dla organizacji. Jednym z podejść do zapewnienia większego bezpieczeństwa danych jest Backup as a Service (BaaS) - rozwiązanie oparte na chmurze, które oferuje efektywne i niezawodne możliwości tworzenia kopii zapasowych i ich przywracania niezależnie od lokalizacji.

Czym jest Backup as a Service (BaaS)?

Backup as a Service to funkcja kopii zapasowej offsite, która daje pewność, że firmowe dane są zawsze dostępne i w pełni chronione niezależnie od tego, gdzie się znajdują — na serwerach, na stacjach roboczych czy w chmurze. Jest to metoda przechowywania danych poza siedzibą firmy, w której wszystkie dane są regularnie archiwizowane do bezpiecznego repozytorium danych w chmurze. Dzięki takiemu działaniu chronimy firmowe dane przed  ich utratą.  Sposób na dobrze zabezpieczone dane opisuje słynna Reguła 3-2-1. To zasada mówiąca o tym, iż każda organizacja powinna posiadać 3 kopie zapasowe danych, na 2 różnych nośnikach, z czego 1 z nośników powinien znajdować się poza siedzibą firmy. Rozwiązania, zabezpieczenia i urządzenia są udoskonalane i rozwijane z dnia na dzień. Oprogramowanie nawet najlepsze może zawierać błędy osłabiające ochronę firmowych danych. Dzięki Baas można wdrożyć tę regułę, wykorzystując chmurowe repozytorium kopii zapasowych. 

Reguła 3-2-1 jest powszechnie uznawaną zasadą dotyczącą zabezpieczania danych. Mówi ona, że każda firma powinna posiadać trzy kopie zapasowe swoich danych, przechowywane na dwóch różnych nośnikach, z czego co najmniej jedna kopia powinna znajdować się poza główną siedzibą firmy. Wraz z postępem technologicznym, rozwiązania, zabezpieczenia i urządzenia są stale doskonalone i rozwijane. Nawet najlepsze oprogramowanie może czasami zawierać błędy, które mogą osłabić ochronę danych firmowych. Dlatego ważne jest, aby firma miała pewność, że jej dane są bezpieczne i chronione. Dzięki usłudze Backup as a Service (BaaS) możliwe jest wdrożenie tej reguły w praktyce, wykorzystując chmurowe repozytorium kopii zapasowych. BaaS umożliwia firmom tworzenie trzech niezależnych kopii zapasowych swoich danych. Te kopie są przechowywane na dwóch różnych nośnikach - w lokalnych systemach firmowych i w chmurze. Warto zauważyć, że chmura jest zewnętrznym miejscem przechowywania danych, oddalonym od głównej siedziby firmy. Korzystanie z BaaS daje firmom pewność, że ich dane są bezpieczne i dobrze zabezpieczone zgodnie z regułą 3-2-1. Kopie zapasowe przechowywane w chmurze są chronione przed potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak awarie sprzętu, klęski żywiołowe czy cyberataki. Dzięki BaaS firma może mieć pewność, że jej dane są zabezpieczone zgodnie z regułą 3-2-1, wykorzystując zaawansowane technologie i infrastrukturę chmurową. To zapewnia ochronę przed utratą danych i minimalizuje ryzyko dotyczące ich bezpieczeństwa, umożliwiając jednocześnie szybkie przywracanie w przypadku awarii lub innych incydentów.

 

Korzyści BaaS

Ochrona danych i niezawodność: BaaS oferuje niezawodne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych z redundantnym przechowywaniem i wbudowaną replikacją danych, minimalizując ryzyko utraty danych.

Skalowalność i elastyczność: BaaS oferuje elastyczne opcje przechowywania, pozwalając użytkownikom dostosować zasoby kopii zapasowych do swoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy masz niewielką ilość danych czy kilka terabajtów, BaaS może dostosować się do Twoich wymagań, zapewniając, że nigdy nie przekroczysz swojej pojemności przechowywania.

Efektywność kosztowa: BaaS eliminuje konieczność posiadania drogiej lokalnej infrastruktury do tworzenia kopii zapasowych, redukując koszty sprzętu i konserwacji. Użytkownicy mogą płacić za usługi tworzenia kopii zapasowych w ramach subskrypcji, dostosowując pojemność przechowywania i okres retencji według swoich potrzeb. Model płatności za zużywane zasoby pozwala zaoszczędzić koszty i eliminuje konieczność ponoszenia kosztów początkowych.

Uproszczone zarządzanie: Dostawcy BaaS zajmują się zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury kopii zapasowych, w tym aktualizacjami oprogramowania i monitorowaniem. Pozwala to firmom skupić się na swojej głównej działalności, nie martwiąc się o złożoności związane z operacjami związanymi z tworzeniem kopii zapasowych.

Szybkie przywracanie danych: BaaS oferuje szybkie i efektywne opcje przywracania danych. Użytkownicy mogą odzyskać konkretne pliki lub kompleksowe kopie zapasowe z minimalnym czasem przestoju.

Podsumowując, Backup as a Service (BaaS) to usługa, która umożliwia tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych w chmurze. BaaS oferuje wiele korzyści, takich jak ochrona danych, skalowalność, efektywność kosztowa, uproszczone zarządzanie oraz szybkie przywracanie danych. Dzięki BaaS organizacje mogą stosować zasadę 3-2-1 dotyczącą tworzenia kopii zapasowych, zapewniając trzy niezależne kopie zapasowe na dwóch różnych nośnikach, z czego jedna jest przechowywana poza siedzibą firmy. BaaS jest skutecznym sposobem na zabezpieczenie danych przed utratą lub uszkodzeniem, wykorzystując zaawansowane technologie i infrastrukturę chmurową. W celu poprawy bezpieczeństwa i ciągłości pracy firma GLOBAL wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów, oferując usługę – wirtualne repozytorium danych na kopie zapasowe – GLOBAL.CLOUD. Skontaktuj się z nami poprzez formularz, by dowiedzieć się więcej. Nasi Eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania i dopasują rozwiązania IT do Twoich potrzeb.

 


Usługi Microsoft 365

autor: Oskar Grzegowski

Usługi Microsoft 365 umożliwiają użytkownikom korzystanie z aplikacji biurowych, poczty e-mail, przestrzeni dyskowej w chmurze oraz narzędzi do zarządzania projektami i zadaniami. Dokładne wytłumaczenie czym jest Microsoft 365 oraz jakie aplikacje oferuje opisaliśmy w poprzednim wpisie (KLIK). Oferowane przez Microsoft usługi zwykle wymagają subskrypcji, która zapewnia dostęp do programów i funkcji oferowanych w ramach Microsoft 365 (M365). Dzięki temu, użytkownicy mają dostęp do najnowszych wersji aplikacji biurowych, a także do narzędzi, które ułatwiają pracę i komunikację w zespole, zarządzanie projektami oraz przechowywanie i udostępnianie plików z dowolnego miejsca i z każdego urządzenia. 

Jakie usługi oferuje Microsoft 365? 

Usługi M365 są idealnym rozwiązaniem dla firm i przedsiębiorstw, które chcą ułatwić pracę swoim pracownikom oraz zapewnić im dostęp do najnowszych narzędzi i funkcji biurowych.

Exchange Online - usługa pocztowa oferowana w ramach Microsoft 365. Jest to jedna z najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych usług pocztowych w środowiskach biznesowych, która zapewnia zaawansowane funkcje i narzędzia do obsługi poczty e-mail. Exchange Online pozwala użytkownikom na korzystanie z poczty elektronicznej z dowolnego urządzenia i miejsca, za pomocą np. Microsoft Outlook. Użytkownicy mogą wysyłać i odbierać e-maile, zarządzać kalendarzem, kontaktami i zadaniami, a także korzystać z wielu funkcji, takich jak automatyczne odpowiedzi, filtrowanie i kategoryzowanie wiadomości czy zaawansowane funkcje wyszukiwania. Jedną z największych zalet Exchange Online jest to, że umożliwia ona łatwe zarządzanie kontami użytkowników oraz politykami bezpieczeństwa. Administracja pocztą jest łatwa i intuicyjna, a dzięki możliwości ustawiania reguł i filtrowania, możliwe jest zautomatyzowanie wielu zadań związanych z obsługą poczty. Warto również wspomnieć, że Exchange Online oferuje zaawansowane funkcje związane z bezpieczeństwem, takie jak filtrowanie spamu, blokowanie wirusów i szkodliwych plików oraz kontrole antyspamowe. Dzięki temu, użytkownicy mogą czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że ich poczta jest chroniona przed zagrożeniami z zewnątrz.

SharePoint Online - usługa chmurowa, która służy do tworzenia, udostępniania i zarządzania dokumentami oraz innymi zasobami firmy w jednym miejscu. Dzięki niemu można łatwo udostępniać i współpracować nad dokumentami, listami, formularzami i innymi treściami. Możliwe jest również przypisywanie uprawnień do poszczególnych zasobów, co pozwala na precyzyjne kontrolowanie dostępu do informacji. Dzięki SharePoint Online można również łatwo zarządzać projektem i przypisywać zadania do poszczególnych użytkowników, monitorować postępy, udostępniać informacje i dokumentację związane z projektem oraz prowadzić dyskusje na forum. Dodatkowo, mamy do dyspozycji zaawansowane funkcje związane z wyszukiwaniem, filtrowaniem oraz analizą treści. Dzięki temu można łatwo znaleźć potrzebne informacje wśród tysięcy dokumentów i zasobów. Usługa ta jest idealna dla środowisk biznesowych, które potrzebują centralnego miejsca do zarządzania dokumentami, projektami i innymi zasobami firmy. SharePoint Online zapewnia łatwą i efektywną współpracę pomiędzy pracownikami, a także umożliwia kontrolę dostępu do informacji, co zwiększa bezpieczeństwo danych w firmie. 

Bookings - usługa online umożliwiająca rezerwację spotkań przez klientów w firmie. Użytkownicy mogą łatwo umawiać się na wizyty, spotkania lub konsultacje, a pracownicy firmy mogą zarządzać rezerwacjami w łatwy i intuicyjny sposób. Microsoft Bookings pozwala użytkownikom na dodawanie usług oferowanych przez firmę, ustalanie dostępności pracowników, a także ustalanie czasu trwania wizyt oraz automatyczne wysyłanie przypomnień o umówionych spotkaniach. Usługa ta integruje się również z kalendarzem Microsoft Outlook oraz Microsoft Teams, co pozwala na łatwe zarządzanie wizytami i dostępnością pracowników. Dzięki Microsoft Bookings klienci mogą rezerwować spotkania w wygodny sposób, bez konieczności dzwonienia lub pisania e-maili. Wystarczy, że wejdą na stronę internetową, wybiorą odpowiednią usługę i datę, a następnie wybiorą dostępny termin. Microsoft Bookings jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które oferują usługi wymagające rezerwacji, takie jak salony fryzjerskie, kosmetyczne, gabinety lekarskie, firmy szkoleniowe i wiele innych. Dzięki temu rozwiązaniu można usprawnić proces rezerwacji, zwiększyć wydajność pracy i zapewnić lepszą obsługę klientów.

Microsoft Forms - usługa online umożliwiająca tworzenie ankiet, quizów oraz formularzy. Dzięki niej można łatwo i szybko zbierać opinie, informacje oraz dane od klientów, pracowników czy studentów. Użytkownicy mogą dodawać różnego rodzaju pytania, takie jak: pytania jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, krótkie odpowiedzi lub opinie, pytania z wstawką tekstu, a także wiele innych. Dzięki Microsoft Forms można również dostosowywać wygląd formularzy, wybierać tło, kolory, czcionki i wiele innych. Po stworzeniu formularza, użytkownik może udostępnić go za pomocą linku, e-maila lub umieścić na stronie internetowej. Microsoft Forms oferuje wiele narzędzi, które pozwalają na analizę wyników i raportowanie. Użytkownicy mogą łatwo przeglądać i analizować wyniki ankiety, quizu lub formularza, dzięki czemu mogą uzyskać cenne informacje na temat swoich klientów, pracowników lub studentów. Microsoft Forms jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które potrzebują szybkiego i łatwego sposobu na zbieranie informacji, opinii i danych od klientów lub pracowników. Dzięki temu narzędziu można usprawnić procesy biznesowe, zwiększyć efektywność oraz poprawić jakość usług.

Microsoft Lists - to usługa umożliwiająca tworzenie, organizowanie i dzielenie się listami i tabelami. Jest to narzędzie, które umożliwia łatwe śledzenie zadań, projektów, działań oraz innych informacji związanych z pracą lub codziennym życiem. Microsoft Lists jest zintegrowany z innymi aplikacjami Microsoft 365, takimi jak SharePoint Online czy Teams. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo udostępniać listy i tabele, przypisywać zadania do konkretnych osób, ustalać daty realizacji czy dodawać komentarze. Microsoft Lists oferuje wiele szablonów, które można wykorzystać do tworzenia różnego rodzaju list i tabel, np. listy zadań, harmonogramy projektów, listy klientów, listy kontaktów, rejestry problemów technicznych i wiele innych. W Microsoft Lists można również łatwo wyszukiwać, filtrować i sortować dane, co pozwala na szybkie i skuteczne zarządzanie informacjami. Narzędzie to pozwala także na automatyczne generowanie raportów na podstawie danych zebranych w liście lub tabeli. Microsoft Lists jest idealnym rozwiązaniem dla firm i organizacji, które potrzebują łatwego i szybkiego sposobu na organizowanie i śledzenie zadań, projektów, działań czy innych informacji związanych z pracą lub codziennym życiem. Dzięki Microsoft Lists można zwiększyć efektywność pracy, poprawić komunikację i współpracę między pracownikami oraz osiągnąć lepsze wyniki.

Microsoft Planner -  usługa umożliwiająca łatwe planowanie, organizowanie i śledzenie postępów w projektach. Jest to narzędzie, które umożliwia łatwe śledzenie zadań, zaplanowanie czasu, przypisanie zadań do osób oraz monitorowanie postępów.  Microsoft Planner jest zintegrowany z innymi aplikacjami Microsoft 365, takimi jak Teams czy SharePoint Online. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo udostępniać zadania i projekty, komunikować się z innymi członkami zespołu oraz przeglądać postępy projektów. W Microsoft Planner użytkownicy mogą tworzyć nowe projekty, dodawać zadania, przypisywać zadania do osób, ustalać daty realizacji, monitorować postępy i dodawać komentarze. Planer oferuje wiele widoków, które pozwalają na łatwe śledzenie postępów projektu, takie jak widok listy zadań, widok kalendarza czy widok kanban. Dzięki Microsoft Planner można łatwo zarządzać projektem, poprawić komunikację i współpracę między członkami zespołu oraz osiągnąć lepsze wyniki. Jest to idealne narzędzie dla firm i organizacji, które potrzebują łatwego i szybkiego sposobu na organizowanie i śledzenie postępów w projektach. 

Podsumowując, wymienione wyżej usługi oferowane w ramach Microsoft 365 umożliwiają łatwiejszą i bardziej efektywną pracę, zarządzanie projektami i komunikację z zespołem. Dzięki nim, pracownicy mogą osiągać lepsze wyniki i lepiej wykorzystywać czas w pracy. Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem pakietu Microsoft 365 w swojej firmie, masz już pakiet i chcesz go rozszerzyć lub po prostu chcesz dowiedzieć się o nim czegoś więcej – skontaktuj się z nami poprzez formularz KONTAKT. Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje wszystkie pytania.