W jakich sytuacjach przeprowadzić audyt IT w swojej firmie?

W jakich sytuacjach przeprowadzić audyt IT w firmie?

autor: Patryk Lis

Audyt IT stanowi kontrolę stanu infrastruktury informatycznej organizacji oraz weryfikację  jakości stosowanych rozwiązań bezpieczeństwa. Z poprzednich wpisów wiesz już więcej o jego rodzajach i przebiegu, ale czy wiesz kiedy powinieneś się na niego zdecydować?

 

Jak przebiega audyt IT w przedsiębiorstwie? Tutaj przeczytasz więcej na ten temat: https://itglobal.pl/audyt-it-w-twojej-firmie-krok-po-kroku/

 

Kiedy przeprowadzić audyt IT w swojej firmie? Poznaj 5 sytuacji, w których nie powinieneś o nim zapomnieć!

 

Brak prowadzonej weryfikacji dotychczas stosowanych rozwiązań

Na audyt IT powinny zdecydować się przede wszystkim przedsiębiorstwa, które nigdy takiego procesu nie przeprowadziły w swojej organizacji. Takie działanie pomoże w weryfikacji skuteczności oraz jakości stosowanych dotychczas rozwiązań, które mają zabezpieczać infrastrukturę firmy. W zależności od rodzaju przeprowadzonego audytu, jest on też pierwszym krokiem do opracowania najtrafniejszej strategii dla firmy pod kątem optymalizacji posiadanej infrastruktury lub działań zabezpieczających system oraz zasoby organizacji.

 

Weryfikacja zabezpieczeń przez osobę spoza organizacji

Zlecenie audytu IT zewnętrznemu podmiotowi może być pomocne dla wewnętrznych działów technicznych i informatycznych w przedsiębiorstwach. Osoba, która nie pracuje z danym systemem i infrastrukturą na co dzień, ma możliwość spojrzenia świeżym okiem na prowadzone działania i stosowane zabezpieczenia. Dzięki temu może ona zaproponować kolejne rozwiązania, które w jeszcze większym stopniu wzmocnią cyberbezpieczeństwo organizacji oraz wydajność systemu, jak i całej infrastruktury.

 

Zmiany w infrastrukturze idą w parze z audytem IT!

Weryfikacja stanu infrastruktury powinna być przeprowadzana nie tylko po wprowadzeniu zmian, ale także przed takimi działaniami. Dzięki temu można zdiagnozować stan i efektywność stosowanych rozwiązań oraz sprawdzić, czy obecna infrastruktura pozwala na wprowadzenie planowanych zmian. W ten sposób przedsiębiorstwo może uniknąć poważniejszych awarii, jakie mogłyby wyniknąć z powodu np. stosowania zasobów o niewystarczających możliwościach technicznych.

Zalecamy sprawdzenie infrastruktury także po przeprowadzeniu w niej zmian. Pozwoli to  na zbadanie nie tylko niezawodności jej działania, ale także stanu zabezpieczeń. W ten sposób możliwa jest weryfikacja wpływu poczynionych modyfikacji na poziom cyberochrony przedsiębiorstwa.

 

Audyt IT po cyberataku na zasoby przedsiębiorstwa

Celem przeprowadzania audytu IT jest przede wszystkim sprawdzenie stanu zabezpieczeń stosowanych przez przedsiębiorstwo. Ma to pomóc w minimalizacji ryzyka potencjalnego ataku. Niestety nawet firmy, które wprowadziły szereg działań zabezpieczających sieć i dane, nie są w stanie w 100% wyeliminować takiego zagrożenia. 

 

Więcej o źródłach zagrożenia atakiem hakerskim i sposobach zabezpieczenia firmy przeczytasz tutaj: https://itglobal.pl/jak-zabezpieczyc-firme-przed-atakiem-hakerskim/

 

W przypadku, w którym przedsiębiorstwo stwierdza wystąpienie cyberataku lub nawet samą próbę włamania do systemu, niezbędne jest przeprowadzenie audytu IT. Tylko dokładna weryfikacja zdarzenia, która wskaże źródło ataku, pozwoli na zabezpieczenie przyszłości firmy. Dlaczego? Istnieje niemal 100% prawdopodobieństwo tego, że haker przeprowadzi próbę ponownego ataku na zasoby przedsiębiorstwa, a będzie ona wyglądała dokładnie tak samo, jak poprzednia. Przecież… już jeden sukces osiągnął w danej firmie, prawda? Często zostawia on sobie “tylne wejście” w systemie. Niezbędny jest zatem dokładny przegląd środowiska informatycznego przedsiębiorstwa w celu zweryfikowania, czy nie pojawiły się w nim nieznane elementy.

 

Regularna weryfikacja stanu systemu, sieci oraz zabezpieczeń

Regularnie przeprowadzany audyt IT to najlepsze rozwiązanie dla każdego z przedsiębiorstw. Powinien być wówczas sprawdzony nie tylko stan cyber zabezpieczeń, ale także całej infrastruktury (łącznie z oprogramowaniem). Polecamy przeprowadzanie go raz w roku, a nawet częściej. Dzięki temu firma może na bieżąco weryfikować stan bezpieczeństwa swojej sieci, zdiagnozować najsłabsze punkty swojej infrastruktury. To także szansa na odpowiednio wczesną reakcję na ewentualne zagrożenia, które są wyłapywane przez właściwe osoby w sposób kontrolowany. Firma nie dowiaduje się więc o braku skuteczności wprowadzonych zabezpieczeń “po fakcie”. Takie działania, połączone ze stałą edukacją pracowników przedsiębiorstwa, dają możliwość minimalizacji potencjalnego zagrożenia wraz ze wszelkimi ewentualnymi skutkami.

 

Audyt IT to wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. To nie tylko weryfikacja efektywności systemu, ale także jego bezpieczeństwa. Daje to szansę na optymalizację ponoszonych przez firmę kosztów, a także na eliminację wielu zagrożeń, które mogłyby się przełożyć na funkcjonowanie firmy i bezpieczeństwo posiadanych przez nią zasobów. Pamiętaj, że audyt można przeprowadzać nie tylko w przypadku wystąpienia określonych okoliczności (np. ataku hakerskiego, kiedy to powinien być on obowiązkowy), ale także regularnie - jako działanie profilaktyczne.

 

 

 

 


Audyt IT w Twojej firmie krok po kroku

Audyt IT w Twojej firmie krok po kroku

autor: Patryk Lis

Audyt IT: co to takiego?

Audyt informatyczny to zadanie, które w dobie mnożącego się złośliwego oprogramowania, a także wycieków i kradzieży danych, zyskuje na znaczeniu. To dlatego, że jest to proces, którego celem jest weryfikacja stanu infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie. Infrastruktura jest poddawana szczegółowej analizie, a następnie ocenie, aby sprawdzić jaka jest jej wydajność, a także stan zabezpieczeń. 

Audyt IT może przybrać jedną z czterech form:

  • Audyt legalności oprogramowania jest audytem, w którym pod lupę jest brane oprogramowanie na wszystkich urządzeniach, jakie są w firmie. Sprawdzamy tu, jakie oprogramowanie jest zainstalowane: czy na jakiś urządzeniach znajduje się takie, które pochodzi z nielegalnych źródeł oraz czy zgadza się stan faktyczny na urządzeniach z tym, co jest na papierze.
  • Audyt sprzętu, podczas którego weryfikowany jest rodzaj, a także stan urządzeń, z jakich korzysta firma. Po analizie sprzętu, którą wykonujemy z pomocą odpowiedniego oprogramowania, możemy ocenić jego stan i wydajność, a także możemy określić, czy konieczne jest wdrożenie jakiś zmian, mających na celu usprawnienie działania danego urządzenia.
  • Audyt bezpieczeństwa lub inaczej audyt zabezpieczeń, zajmuje się weryfikacją stanu stosowanych zabezpieczeń w firmie oraz ich efektywności. Kontroli poddawane są zarówno urządzenia sieciowe, jak i wszelkie procesy związane z zabezpieczeniem informacji i zasobów wirtualnych firmy.
  • Audyt całościowy, czyli audyt, który obejmuje całą infrastrukturę informatyczną przedsiębiorstwa i wszystkie wspomniane obszary.

Rodzaj wybranego audytu powinien zawsze być uzależniony od potrzeb, jakie ma organizacja, a także bieżącej sytuacji.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt IT w swojej organizacji?

Motywacją zlecenia zewnętrznego audytu IT często jest chęć sprawdzenia jakości dotychczasowych działań informatycznych lub - w przypadku ich dotychczasowego braku - chęć ich wdrożenia w celu zabezpieczenia sieci w swojej organizacji. Przeprowadzenie audytu pozwala przede wszystkim na zweryfikowanie, czy w systemie firmy i jego zabezpieczeniach występują słabe punkty, które mogłyby być celem ataków lub wycieków danych. Raport, jaki jest przygotowywany po zakończonym audycie wskazuje z kolei działania, jakie mogą być wdrożone w celu poprawy funkcjonowania systemu i jego bezpieczeństwa.

Jak przygotować swoją firmę do zewnętrznego audytu informatycznego?

Global IT rozpoczyna przeprowadzanie audytu od wywiadu z osobą zarządzającą lub dyrektorem ds. IT oraz sprawdzenia pierwszych urządzeń firmy. Podstawą dalszych działań jest określenie potrzeb klienta oraz celu przeprowadzenia audytu. Aby była możliwość przeprowadzenia dalszych etapów, konieczne jest także: przekazanie dostępu do sieci, serwerów przedsiębiorstwa, a także do dokumentacji związanej z oprogramowaniem. 

Etapy audytu IT

Audyt IT krok po kroku

Po wstępnym etapie, można przejść do zasadniczej części procesu. Weryfikowane są wówczas: urządzenia, jakie są używane w firmie, dostęp do sieci i serwerów, backupy. Sprawdzana jest także polityka zarządzania strukturą sieciową. W tej fazie kluczowa jest współpraca firmy i poszczególnych w niej osób ze specjalistami, którym został zlecony audyt. Umożliwia to przeprowadzenie sprawnej i dokładnej weryfikacji, a w konsekwencji osiągnięcie pożądanego efektu końcowego.

Po weryfikacji urządzeń, systemu oraz stosowanych rozwiązań i programów, nadchodzi czas przygotowania dokumentu audytowego, czyli raportu z przeprowadzonych działań. To już ostatni etap audytu. W tym dokumencie osoby zarządzające organizacją znajdą wszystkie ważne informacje na temat stanu sieci i urządzeń. W raporcie przedstawiany jest opis stanu bieżącego systemu i zabezpieczeń wraz z propozycją bezpiecznych rozwiązań, jakie są zalecane do wdrożenia w celu poprawy sytuacji. Raport najczęściej jest omawiany wraz z klientem podczas spotkania, w trakcie którego może on zadać specjalistom dodatkowe pytania lub ustalić dalszy plan działania.

 

Audyt IT daje możliwość zoptymalizowania procesów i działania systemu firmy. To także uzyskanie potwierdzenia, że przedsiębiorstwo i wszystkie jego kluczowe zasoby są bezpieczne. Weryfikacja i poprawa zabezpieczeń to również zabezpieczenie przed narażeniem się na kary w związku z niedopilnowaniem procedur bezpieczeństwa i wyciekiem danych. Dynamika świata oraz pojawiających się w nim zagrożeń sprawia, że zalecane jest regularne wykonywanie audytu w firmie - zwłaszcza audytu bezpieczeństwa. Wykonywanie go raz w roku umożliwia trzymanie ręki na pulsie oraz bieżącą weryfikację stosowanych zabezpieczeń.