W dobie rosnącej cyfryzacji dane odgrywają kluczową rolę zarówno w kontekście osobistym, jak i biznesowym. Ochrona i zabezpieczanie danych stało się niezwykle istotnym zagadnieniem dla organizacji. Jednym z podejść do zapewnienia większego bezpieczeństwa danych jest Backup as a Service (BaaS) – rozwiązanie oparte na chmurze, które oferuje efektywne i niezawodne możliwości tworzenia kopii zapasowych i ich przywracania niezależnie od lokalizacji.

Czym jest Backup as a Service (BaaS)?

Backup as a Service to funkcja kopii zapasowej offsite, która daje pewność, że firmowe dane są zawsze dostępne i w pełni chronione niezależnie od tego, gdzie się znajdują — na serwerach, na stacjach roboczych czy w chmurze. Jest to metoda przechowywania danych poza siedzibą firmy, w której wszystkie dane są regularnie archiwizowane do bezpiecznego repozytorium danych w chmurze. Dzięki takiemu działaniu chronimy firmowe dane przed  ich utratą.  Sposób na dobrze zabezpieczone dane opisuje słynna Reguła 3-2-1. To zasada mówiąca o tym, iż każda organizacja powinna posiadać 3 kopie zapasowe danych, na 2 różnych nośnikach, z czego 1 z nośników powinien znajdować się poza siedzibą firmy. Rozwiązania, zabezpieczenia i urządzenia są udoskonalane i rozwijane z dnia na dzień. Oprogramowanie nawet najlepsze może zawierać błędy osłabiające ochronę firmowych danych. Dzięki Baas można wdrożyć tę regułę, wykorzystując chmurowe repozytorium kopii zapasowych. 

Reguła 3-2-1 jest powszechnie uznawaną zasadą dotyczącą zabezpieczania danych. Mówi ona, że każda firma powinna posiadać trzy kopie zapasowe swoich danych, przechowywane na dwóch różnych nośnikach, z czego co najmniej jedna kopia powinna znajdować się poza główną siedzibą firmy. Wraz z postępem technologicznym, rozwiązania, zabezpieczenia i urządzenia są stale doskonalone i rozwijane. Nawet najlepsze oprogramowanie może czasami zawierać błędy, które mogą osłabić ochronę danych firmowych. Dlatego ważne jest, aby firma miała pewność, że jej dane są bezpieczne i chronione. Dzięki usłudze Backup as a Service (BaaS) możliwe jest wdrożenie tej reguły w praktyce, wykorzystując chmurowe repozytorium kopii zapasowych. BaaS umożliwia firmom tworzenie trzech niezależnych kopii zapasowych swoich danych. Te kopie są przechowywane na dwóch różnych nośnikach – w lokalnych systemach firmowych i w chmurze. Warto zauważyć, że chmura jest zewnętrznym miejscem przechowywania danych, oddalonym od głównej siedziby firmy. Korzystanie z BaaS daje firmom pewność, że ich dane są bezpieczne i dobrze zabezpieczone zgodnie z regułą 3-2-1. Kopie zapasowe przechowywane w chmurze są chronione przed potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak awarie sprzętu, klęski żywiołowe czy cyberataki. Dzięki BaaS firma może mieć pewność, że jej dane są zabezpieczone zgodnie z regułą 3-2-1, wykorzystując zaawansowane technologie i infrastrukturę chmurową. To zapewnia ochronę przed utratą danych i minimalizuje ryzyko dotyczące ich bezpieczeństwa, umożliwiając jednocześnie szybkie przywracanie w przypadku awarii lub innych incydentów.

 

Korzyści BaaS

Ochrona danych i niezawodność: BaaS oferuje niezawodne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych z redundantnym przechowywaniem i wbudowaną replikacją danych, minimalizując ryzyko utraty danych.

Skalowalność i elastyczność: BaaS oferuje elastyczne opcje przechowywania, pozwalając użytkownikom dostosować zasoby kopii zapasowych do swoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy masz niewielką ilość danych czy kilka terabajtów, BaaS może dostosować się do Twoich wymagań, zapewniając, że nigdy nie przekroczysz swojej pojemności przechowywania.

Efektywność kosztowa: BaaS eliminuje konieczność posiadania drogiej lokalnej infrastruktury do tworzenia kopii zapasowych, redukując koszty sprzętu i konserwacji. Użytkownicy mogą płacić za usługi tworzenia kopii zapasowych w ramach subskrypcji, dostosowując pojemność przechowywania i okres retencji według swoich potrzeb. Model płatności za zużywane zasoby pozwala zaoszczędzić koszty i eliminuje konieczność ponoszenia kosztów początkowych.

Uproszczone zarządzanie: Dostawcy BaaS zajmują się zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury kopii zapasowych, w tym aktualizacjami oprogramowania i monitorowaniem. Pozwala to firmom skupić się na swojej głównej działalności, nie martwiąc się o złożoności związane z operacjami związanymi z tworzeniem kopii zapasowych.

Szybkie przywracanie danych: BaaS oferuje szybkie i efektywne opcje przywracania danych. Użytkownicy mogą odzyskać konkretne pliki lub kompleksowe kopie zapasowe z minimalnym czasem przestoju.

Podsumowując, Backup as a Service (BaaS) to usługa, która umożliwia tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych w chmurze. BaaS oferuje wiele korzyści, takich jak ochrona danych, skalowalność, efektywność kosztowa, uproszczone zarządzanie oraz szybkie przywracanie danych. Dzięki BaaS organizacje mogą stosować zasadę 3-2-1 dotyczącą tworzenia kopii zapasowych, zapewniając trzy niezależne kopie zapasowe na dwóch różnych nośnikach, z czego jedna jest przechowywana poza siedzibą firmy. BaaS jest skutecznym sposobem na zabezpieczenie danych przed utratą lub uszkodzeniem, wykorzystując zaawansowane technologie i infrastrukturę chmurową. W celu poprawy bezpieczeństwa i ciągłości pracy firma GLOBAL wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów, oferując usługę – wirtualne repozytorium danych na kopie zapasowe – GLOBAL.CLOUD. Skontaktuj się z nami poprzez formularz, by dowiedzieć się więcej. Nasi Eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania i dopasują rozwiązania IT do Twoich potrzeb.