Backup to bardzo szeroki zakres możliwości chronienia danych. Każda firma i organizacja posiada przed sobą wiele możliwości tworzenia kopii zapasowych swoich plików oraz danych firmowych. Należy wiedzieć i mieć świadomość możliwości utraty danych z przyczyn działania złośliwego oprogramowania, kradzieży sprzętu, błędu ludzkiego, awarii lub sytuacji losowych, takich jak pożar lub zalanie. Bardzo istotną formą ochrony danych firmowych jest Backup off-site. 

Czym jest Backup off-site? 

Backup off-site to inaczej mówiąc, tworzenie kopii zapasowej poza siedzibą firmy. Kopia ta może być tworzona na serwerze zewnętrznym, który znajduje się w innej lokalizacji niż siedziba firmy. Kopie poza siedzibą można zrobić również umieszczając dane w chmurze. Coraz więcej organizacji korzysta z tego rozwiązania, jest ono szczególnie popularne. Ułatwia to firmie przestrzeganie zasady tworzenia kopii zapasowych 3-2-1, która jest najlepszą praktyką zapewniającą najwyższą ochronę danych. 

Reguła 3-2-1

Ta popularna od dawna zasada mówiąca, że każda firma powinna posiadać 3 kopie zapasowe swoich danych, na 2 rodzajach nośników, z czego jedna z kopii powinna być zlokalizowana poza siedzibą firmy (w chmurze lub na zewnętrznym serwerze).

Dla małych i średnich firm tworzenie kopii zapasowych w chmurze jest jednym z najbardziej opłacalnych rozwiązań. Jest to stosunkowo niedrogi, łatwo dostępny, zapewniający bezpieczeństwo danych sposób, który nie wymaga zakupu specjalnego oprogramowania i serwerów. Większe korporacje mogą sobie pozwolić na zakup oraz utrzymanie własnych serwerów zewnętrznych. Reguła 3-2-1 jest najlepszą praktyką tworzenia kopii zapasowych polecaną przez specjalistów IT.

Korzyści Backup-offsite

Kopie zapasowe, które są tworzone na miejscu, w siedzibie firmy są istotne, jednak nie zawsze można na nich w 100% polegać. W przypadku awarii lub utraty danych może to wpłynąć na inne struktury firmy, lub pozostałe kopie zapasowe umiejscowione w tej samej lokalizacji. W rezultacie mimo posiadania kilku kopii zapasowych nastąpić może całkowita utrata danych, których nie da się przywrócić ani odzyskać. Zewnętrzna kopia zapasowa w sytuacji pożaru budynku firmy, awarii siedzi wodnej, która zalewa cały budynek, kradzieży, gdzie złodziej zabiera wszystkie sprzęty zgromadzone w firmie i tym podobnym sytuacjom, pozwala na bezproblemowe przywrócenie danych. Firma dzięki temu nie traci najważniejszych plików, kontaktów, danych klientów, raportów finansowych itp. Uchroni to przed stratami wizerunkowymi, finansowymi oraz przestojami w pracy przedsiębiorstwa. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie kopii zapasowych poza siedzibą firmy, gdzie można uzyskać do nich dostęp fizycznie lub przez chmurę. Taka niezależność jest największą korzyścią. 

W przypadku posiadania zewnętrznej kopii zapasowej występuje automatyczne wysyłanie danych do chmury lub zdalnego komputera w określonych odstępach czasu. Częstotliwość wykonywania Backupu dopasowuje się indywidualnie do potrzeb firmy. Aby odzyskać dane, wystarczy posiadać odpowiednie oprogramowanie na komputerach, z których chcemy kopiować i archiwizować dane. Dzięki danemu oprogramowaniu jest automatycznie tworzona zdalna kopia zapasowa. Jest to bardzo wygodny, łatwy i szybki sposób na bezpieczny Backup. 

Każda firma oraz organizacja powinna mieć szczegółowy, kompleksowy plan tworzenia oraz odtwarzania kopii zapasowych, aby chronić swoje dane firmowe przed utratą. Nasi certyfikowani inżynierowie ustalą plan oraz strategię a także wdrożą i przetestują system tworzenia kopii zapasowych w Twojej firmie. Wystarczy umówić się na bezpłatną konsultację i poznać szczegóły.