BRANŻA PRODUKCYJNA

Firma postanowiła wdrożyć system mający na celu poprawę widoczności lokalizacji produktów w magazynie oraz usprawnienie załadunków, które miały być dostarczane do klientów. W ramach tej zmiany firma zakupiła czytniki od zewnętrznego dostawcy, jednak w obszarze, w którym miały być używane, nie było dostępu do sieci bezprzewodowej WiFi.

Przeprowadziliśmy dokładne rozeznanie terenu magazynu oraz obszarów, w których kolektory miały mieć dostęp do sieci bezprzewodowej. Opracowaliśmy projekt sieci i zaplanowaliśmy instalację urządzeń sieciowych firmy Fortinet. Został również wykonany nowy przewód sieciowy prowadzący do serwerowni, aby podłączyć niezbędne urządzenia umożliwiające działanie sieci WiFi w magazynie. Urządzenia zostały skonfigurowane, a dedykowana sieć WiFi została utworzona specjalnie dla kolektorów, oddzielona od pozostałych urządzeń w firmie.

Efektem tych działań było:

 • Dostęp do sieci bezprzewodowej w zaplanowanym obszarze magazynu.
 • Oddzielona sieć z unikalnym kluczem zabezpieczającym sieć lokalną.
 • Możliwość podłączenia kolektorów do sieci oraz skanowanie poszczególnych produktów w magazynie.
 • Bezpieczna sieć wykonana przy użyciu profesjonalnych urządzeń firmy Fortinet.
 • Poprawa jakości pracy w magazynie oraz chłodni.

Firma borykała się z problemami z niewspieranym oprogramowaniem serwerowym oraz ograniczoną przestrzenią na istniejącym serwerze. Ponadto, potrzebowała rozwiązania, które zapewniłoby nieprzerwane działanie systemu produkcyjnego.

Wdrożyliśmy rozwiązanie serwerowe oparte na wysoko dostępnym klastrze, który składał się z macierzy Dell i dwóch serwerów Dell. Wykorzystaliśmy wirtualizację, korzystając z rozwiązania VmWare, co umożliwiło automatyczne przełączanie maszyn wirtualnych w przypadku awarii serwera wirtualnego. Całość infrastruktury została połączona w sposób redundantny i zapasowy, aby w razie awarii jednego elementu system nadal działał bez przerw. Zaktualizowaliśmy również oprogramowanie serwerów do najnowszej wersji systemu Windows Server.

Efektem tych zmian było:

 • Stworzenie infrastruktury, która niezależnie od awarii jednego elementu nie miała wpływu na działanie i wydajność pozostałych systemów.
 • Rozdzielenie ról na poszczególnych serwerach w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych firmowych.
 • Systematyczne aktualizacje oprogramowania.
 • Eliminacja problemu braku miejsca na serwerach.

BRANŻA BUDOWLANA

Firma z branży budowlanej stanęła przed wielkim wyzwaniem związanym z zasobami sieciowymi. Komunikacja między oddziałami była utrudniona, a infrastruktura sieciowa była rozproszona i źle skonfigurowana. Brak odpowiedniego zarządzania doprowadził ostatecznie do utraty dostępu do Internetu i braku komunikacji między oddziałami.

Przeprowadziliśmy szczegółową analizę stanu infrastruktury sieciowej i opracowaliśmy plan zmian i rozwiązań. Wdrożyliśmy nowe rozwiązania sieciowe, takie jak routery FortiGate i przełączniki LAN/WLAN.

Efektem tych zmian było:

 • Wyeliminowanie problemów z dostępem do Internetu, które występowały wcześniej.
 • Usprawnienie komunikacji między oddziałami firmy.
 • Zwiększenie efektywności pracy i poprawa wydajności przedsiębiorstwa.

Firma budowlana miała do czynienia z wyzwaniem związanym z dużą ilością przechowywanej poczty na zewnętrznym hoście oraz lokalnie. Nękana była również dużą ilością spamu, zainfekowanymi załącznikami oraz krótkim okresem przechowywania wiadomości po usunięciu danych z hostingu. Dodatkowo, firma miała problemy z niekompatybilnością programu pocztowego z programem antywirusowym.

Wdrożyliśmy usługę Microsoft 365 na licencjach Business Basic i Business Standard. Skonfigurowaliśmy współdzielone kalendarze oraz kalendarze funkcjonalne. Uruchomiliśmy kopie zapasowe OneDrive dla użytkowników. Dodatkowo, dokonaliśmy unifikacji używanego oprogramowania, opierając się na pakiecie Microsoft Office, oraz zainstalowaliśmy wtyczki antywirusowe w programie Outlook. Przeprowadziliśmy również szkolenie dla pracowników dotyczące bezpiecznego udostępniania danych za pośrednictwem chmury Microsoft. Wdrożyliśmy serwer SharePoint dla poszczególnych działów oraz uruchomiliśmy zespoły oparte na działach w programie Teams.

Efektem tych działań było:

 • Znaczne zmniejszenie ilości spamu i zainfekowanych wiadomości przychodzących.
 • Usprawnienie komunikacji i wymiany informacji wewnątrz organizacji.
 • Wzmacnianie zabezpieczeń i zwiększenie bezpieczeństwa danych.
 • Ułatwienie i usprawnienie pracy firmy w trybie zdalnym.

BRANŻA MEDYCZNA

Firma medyczna borykała się z problemami związanych z niestabilnym zasilaniem elektrycznym w swojej siedzibie, co prowadziło do niekontrolowanych wyłączeń serwera oraz problemów z urządzeniami serwerowymi. Aby rozwiązać ten problem, zainstalowaliśmy nowy sprzęt UPS (zasilacz awaryjny) wyposażony w kartę sieciową, umożliwiającą zdalne zarządzanie.

Efektem tych zmian było:

 • Możliwość monitorowania sytuacji i dostępu do informacji o przerwach w dostawie prądu, co pozwoliło na podejmowanie odpowiednich działań.
 • Wydłużone zasilanie bateryjne nowych urządzeń, zapewniające bezpieczeństwo działania nawet w przypadku utraty zasilania.
 • Wyeliminowanie problemu niekontrolowanego wyłączania się urządzeń serwerowych.

Dodatkowo, klinika miała wyzwanie związane z dostępnością plików poszczególnych lekarzy w gabinetach, szczególnie w przypadku rotacyjnego systemu pracy. Wprowadziliśmy rozwiązanie, które umożliwiało swobodne przełączanie się między pulpitem klienta wraz z możliwością drukowania na dowolnej drukarce.

Przeprowadziliśmy implementację kontrolera domeny i dołączyliśmy wszystkie komputery do zarządzanej domeny. Skonfigurowaliśmy podążające profile użytkowników wraz z odpowiednimi ograniczeniami, zapewniającymi bezpieczeństwo.

Efektem tych zmian było:

 • Dostosowanie kliniki do wymogów wynikających z RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych).
 • Zapewnienie ciągłości działania kliniki w trakcie pandemii COVID-19, umożliwiając pracę zdalną.
 • Bezproblemowa obsługa pacjentów, niezależnie od gabinetu, w którym przeprowadzane są badania.
 • Zachowanie ciągłości dostępu do plików podczas badań zdalnych.

BRANŻA TSL

Firma była zmuszona przenieść swoją siedzibę i potrzebowała kompleksowego opracowania struktury logicznej i fizycznej sieci w nowej lokalizacji. Ze względu na ograniczone okno czasowe, które firma mogła sobie pozwolić ze względu na charakter pracy, cały proces przenoszenia wszystkich usług – od wyłączenia ich w starej lokalizacji do uruchomienia w nowej – musiał być wykonany w ciągu 8 godzin.

Przygotowaliśmy plan i wdrożyliśmy sieć fizyczną, opierając się na pełnym portfolio urządzeń firmy Fortinet. Zastosowaliśmy logiczne podziały na działowe VLAN-y, oddzielne sieci WiFi dla gości i klientów. Stara serwerownia została wyłączona w starej lokalizacji, przewieziona i ponownie uruchomiona w nowej lokalizacji, wszystko zgodnie z określonym oknem czasowym.

Efektem tych zmian było:

 • Poprawnie działająca nowa struktura sieci, dostosowana do potrzeb firmy w nowej lokalizacji.
 • Uruchomienie biura w nowej lokalizacji dla ponad 60 pracowników już następnego dnia po przeniesieniu.
 • Przeprowadzenie wszystkich działań w zamierzonym czasie, bez przerw i przestojów w pracy firmy.

BRANŻA USŁUGOWA

Firma napotykała na powtarzające się problemy z zarządzaniem pocztą oraz miała skomplikowaną strukturę sieci LAN, brak gwarancji serwerów oraz brak backupu danych.

Aby rozwiązać te problemy, wdrożyliśmy sprzętowe rozwiązania FortiGate, FortiSwitch oraz AP Ubiquity. Zmieniliśmy serwery i przeprowadziliśmy migrację poczty na platformę Exchange Online. Wprowadziliśmy także Microsoft Teams i uruchomiliśmy system backupu. Zastąpiliśmy trzy dotychczasowe routery jednym bardziej wydajnym. Na urządzeniu UTM zastosowaliśmy polityki zabezpieczające sieć lokalną oraz całkowicie odseparowaliśmy sieć produkcyjną od sieci dla gości.

Efektem tych zmian było:

 • Pełne przejęcie kontroli nad serwerem pocztowym, wraz z uruchomieniem dodatkowych usług zabezpieczających, takich jak filtrowanie bezpiecznych załączników.
 • Podniesienie reputacji serwera pocztowego, co skutkuje mniejszą ilością wiadomości trafiających do folderu spam.
 • Poprawa komunikacji wewnątrz firmy.
 • Swobodna i bezpieczna wymiana informacji.
 • Uporządkowanie wszystkich usług oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.
 • Optymalizacja działania sieci WiFi i separacja ruchu hostów za pomocą VLAN.
 • Codzienne automatyczne tworzenie kopii zapasowych serwerów na oddzielnym urządzeniu.

Global IT to profesjonalne wsparcie dla Twojego biznesu.
Umów się na bezpłatną konsultację, przygotujemy dla Ciebie rozwiązania dopasowane indywidualnie do potrzeb Twojej firmy.