BRANŻA PRODUKCYJNA

Firma zdecydowała się wdrożyć system, który miał na celu poprawić widoczność lokalizacji produktów na magazynie oraz usprawnić załadunki, które docelowo miały wyjeżdżać z magazynu do klientów. Zmiana wiązała się z zakupem czytników, które dostarczyła firma zewnętrzna, lecz w danym obszarze nie było zasięgu sieci bezprzewodowej Wifi.

Przeprowadziliśmy rozeznanie na terenie magazynu oraz w obszarach, gdzie kolektory powinny mieć dostęp do sieci bezprzewodowej. Utworzyliśmy projekt sieci oraz zaplanowaliśmy montaż urządzeń sieciowych Fortinet. Została wykonana nowa nitka okablowania prowadząca do serwerowni, aby podłączyć niezbędne urządzenia dające możliwość działania sieci Wifi na danej przestrzeni magazynu. Urządzenia zostały skonfigurowane oraz została utworzona nowa dedykowana sieć Wifi pod kolektory – odseparowana od reszty urządzeń w firmie.

Efektem wykonanych działań był:

 • dostęp do sieci bezprzewodowej na zaplanowanym obszarze magazynu,
 • odseparowana sieć z unikalnym kluczem zabezpieczającym sieć LAN,
 • możliwość podłączenia kolektorów do sieci oraz skanowanie poszczególnych produktów na magazynie,
 • bezpieczna sieć wykonana na profesjonalnych urządzeniach Fortinet,
 • polepszenie jakości pracy magazynu oraz chłodni.

Firma posiadała niewspierane oprogramowanie serwerowe oraz nieustannie kończące się miejsce na danym serwerze. Potrzebowała również rozwiązania, które zapewniłoby brak przerw w działaniu systemu produkcyjnego.

Wdrożyliśmy rozwiązanie serwerowe oparte o klaster wysokiej dostępności, w którego skład wchodziła macierz Dell oraz 2 serwery Dell. System wirtualny pozwalający na automatyczne przełączanie maszyn wirtualnych w przypadku awarii serwera wirtualnego. Wykorzystaliśmy w tym celu rozwiązanie VmWare. Wszystko zostało podłączone krzyżowo oraz parzyście, aby w przypadku awarii jednego elementu, całość działa w sposób nieprzerwany. Wdrożyliśmy również maszyny na najnowszej odsłonie oprogramowania Windows Server.

Efektem wykonanych przez nas zmian było:

 • zbudowanie infrastruktury, która w przypadku awarii jednego elementu nie wpływa na pracę oraz wydajność pozostałych systemów,
 • rozdzielenie ról poszczególnych serwerów, w taki sposób, aby każda maszyna pełniła inną funkcję, co poprawiło bezpieczeństwo danych firmowych,
 • systematyczne aktualizowanie,
 • wykluczenie problemu braku miejsca na serwerach.

BRANŻA BUDOWLANA

Firma z branży budowlanej miała przed sobą ogromne wyzwanie, jeśli chodzi o zasoby sieciowe. Komunikacja między oddziałami była bardzo utrudniona, infrastruktura sieciowa była rozproszona i błędnie skonfigurowana. Brak zarządzania spowodował w finale brak Internetu oraz brak komunikacji między oddziałami.

Sprawdziliśmy stan infrastruktury sieciowej oraz opracowaliśmy plan zmian i rozwiązań. Wdrożyliśmy nowe rozwiązania sieciowe, Routery FortiGate, oraz switche do sieci LAN / WLAN.

Efektem wykonanych przez nas zmian było:

 • wyeliminowanie dotychczasowego problemu z Internetem,
 • usprawnienie komunikacji między oddziałami firmy,
 • podwyższenie efektywności pracy oraz zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa.

Wyzwaniem dla firmy budowlanej była bardzo duża ilość poczty przechowywanej na hostingu zewnętrznym oraz wysoka ilość poczty e-mail przechowywanej lokalnie. Duża ilość SPAMu, wiele wiadomości z zainfekowanymi załącznikami oraz bardzo krótki okres przechowywania poczty po usunięciu danych z hostingu. Dodatkowo firma zmagała się z brakiem kompatybilności programu pocztowego z posiadanym programem antywirusowym.

Wdrożyliśmy usługę Microsoft 365 na licencjach Business Basic oraz Business Standard. Skonfigurowaliśmy współdzielone kalendarze oraz kalendarze funkcjonalne. Uruchomiliśmy kopie zapasowe OneDrive dla użytkowników. Dodatkowo przeprowadziliśmy unifikację używanego oprogramowania w oparciu o programy Microsoft Office oraz zainstalowaliśmy wtyczki antywirusowe w programie Outlook. Przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników na temat tego, jak bezpiecznie udostępniać dane poprzez „chmurę” Microsoft. Wdrożyliśmy również serwer Sharepoint dla poszczególnych działów oraz uruchomiliśmy zespoły na podstawie działów w programie Teams.

Efektem działań było:

 • maksymalne zmniejszenie ilości przychodzących wiadomości SPAM oraz zainfekowanych wiadomości,
 • usprawnienie komunikacji oraz wymiany informacji w organizacji,
 • wzmocnienie zabezpieczeń oraz podniesienie bezpieczeństwa danych,
 • ułatwienie oraz usprawnienie działania firmy w trybie pracy zdalnej.

BRANŻA MEDYCZNA

Firma medyczna ze względu na problemy z prądem w budynku siedziby miewała niekontrolowane wyłączenia serwera oraz problemy z urządzeniami serwerowymi.
Zainstalowaliśmy nowy sprzęt UPS z kartą sieciową, którą można swobodnie zarządzać.
Efektem wykonanych przez nas zmian było:

 • możliwość kontrolowania sytuacji, dzięki wiedzy o przerwach w dostawie prądu,
 • dłuższe zasilanie bateryjne nowych urządzeń,
 • eliminacja problemu wyłączających się urządzeń serwerowych.

Klinika stanęła również przed wyzwaniem dostępności plików poszczególnych lekarzy w gabinetach, w rotacyjnym systemie pracy. Postawiono wymóg umożliwiający swobodne przełączanie się pomiędzy pulpitami klienta wraz z możliwością druku na dowolnej drukarce.
Uruchomiliśmy kontroler domeny, podpięliśmy wszystkie komputery w domenę zarządzającą. Skonfigurowane zostały podążające profile wraz z towarzyszącymi restrykcjami chroniącymi użytkowników.
Efektem wykonanych przez nas zmian było:

 • dostosowanie kliniki do zmian wynikających z ustawy RODO,
 • zapewnienie ciągłości działania w trakcie pandemii Covid-19,
 • bezproblemowa obsługa pacjentów niezależnie od gabinetu, w którym przeprowadzane jest badanie,
 • zachowanie ciągłości plików w trakcie badań zdalnych.

BRANŻA TSL

Firma w związku z koniecznością przeniesienia siedziby potrzebowała opracowania całej struktury logicznej i fizycznej sieci w nowej lokalizacji. Z uwagi na małe okno serwisowe, na jakie może sobie pozwolić, z uwagi na charakterystykę pracy, całość operacji przeniesienia wszystkich usług od momentu wygaszenia ich w starej lokalizacji do momentu uruchomienia w nowej musiał zamknąć się w 8h.

Opracowaliśmy plan, wdrożyliśmy oraz zaimplementowaliśmy sieć fizyczną w oparciu o pełne portfolio Fortinet. Zastosowaliśmy podział logiczny na VLAN działowy, separowane WiFi gościnne oraz WiFi klienckie. Stara serwerownia została wygaszona w starej lokalizacji, przewieziona i uruchomiona w nowej lokalizacji z zachowaniem okienka serwisowego.

Efekt wykonanych przez nas zmian było:

 • poprawnie działająca, nowa struktura sieci,
 • uruchomienie biura w nowej lokalizacji dla ponad 60 osób już następnego dnia,
 • przeprowadzenie działań w zamierzonym czasie, bez przerw i przestojów w pracy firmy.

BRANŻA USŁUGOWA

Firma borykała się z notorycznie występującymi problemami związanymi z utrudnionym dostępem do zarządzania pocztą. Budowa sieci LAN była zbyt skomplikowana, występował brak gwarancji serwerów oraz brak backupu.

Wdrożyliśmy rozwiązania sprzętowe FortiGate, FortiSwitch oraz AP Ubiquity. Wymieniliśmy serwery, przeprowadziliśmy migrację poczty Exchange Online, wdrożyliśmy program Microsoft Teams oraz stworzyliśmy Backup. Trzy dotychczasowe routery zastąpiliśmy jednym – mocniejszym. Na UTM wdrożyliśmy polityki zabezpieczające sieć lokalną oraz całkowicie odseparowaliśmy sieć produkcyjna od sieci dla gości.

Efekt wykonanych przez nas zmian było:

 • pełne przejęcie zarządzania nad serwerem pocztowym, uruchomienie dodatkowych usług zabezpieczających m.in. filtr bezpiecznych załączników,
 • zwiększenie reputacji serwera pocztowego, przez co maile firmy nie wpadają do SPAMu,
 • usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy,
 • swobodna i bezpieczna wymiana informacji,
 • uporządkowanie wszystkich usług oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji,
 • optymalizacja działania WiFi oraz rozdzielenie ruchu hostów pomiędzy VLAN,
 • zapewnienie codziennej zautomatyzowanej kopii zapasowej serwerów na oddzielne urządzenie.

Global IT to profesjonalne wsparcie dla Twojego biznesu.
Umów się na bezpłatną konsultację, przygotujemy dla Ciebie rozwiązania dopasowane indywidualnie do potrzeb Twojej firmy.