Cyberbezpieczeństwo stało się kluczowym aspektem w dzisiejszym zdigitalizowanym świecie. Zagrożenia związane z cyberatakami, wyciekami danych i sabotażem stale rosną, a jednostki samorządu terytorialnego są szczególnie narażone na takie incydenty ze względu na dużą liczbę posiadanych danych i często rozproszoną infrastrukturę informatyczną. Dlatego ochrona systemów informatycznych JST (jednostek samorządu terytorialnego) oraz danych obywateli jest kluczowym priorytetem. Ważnym elementem jest wdrażanie i utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). SZBI to zestaw polityk, procedur i środków technicznych mających na celu ochronę informacji i systemów informatycznych przed zagrożeniami. Odpowiednio opracowany SZBI pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń i reakcję na występujące incydenty. To między innymi z tych powodów uruchomiono projekt Cyberbezpieczny Samorząd.

O projekcie – Cyberbezpieczny Samorząd

W miarę rozwoju technologii, rosną również zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem. Polski rząd podjął działania w celu wzmocnienia odporności i ochrony przed cyberatakami, czego dowodem jest realizowany projekt „Cyberbezpieczny Samorząd„. Projekt ten ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Badania przeprowadzone przez zespół CSIRT NASK w 2020 roku ujawniły, że ponad połowa badanych witryn internetowych samorządów ujawniła podatności na ataki, w tym poważne błędy. Tendencja ta była widoczna także w drugiej połowie 2022 roku, kiedy zanotowano ponad czterokrotny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących cyberincydentów w porównaniu z rokiem poprzednim.

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa. Jego głównym celem jest wdrożenie lub aktualizacja polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI), mechanizmów zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie oraz środków zwiększających odporność na ataki w JST. Ponadto, projekt zakłada podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu kluczowego z punktu widzenia wdrożonego SZBI w urzędzie.

Wsparcie grantowe jest dostępne dla jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i samorządu województwa. Maksymalna kwota dofinansowania różni się w zależności od rodzaju jednostki, a wnioski należy składać poprzez system informatyczny LSI.

Zasady

Jednostki Samorządu Terytorialnego otrzymają dofinansowanie w formie grantu. Gminy – wysokość dofinansowania grantu w przedziale od 200 000 PLN do 850 000 PLN. Powiaty: wysokość dofinansowania grantu do 850 000 PLN. Samorządy Wojewódzkie: wysokość dofinansowania grantu do 850 000 PLN. Dostępny jest “Sposób wyznaczania poziomu dofinansowania dla Grantobiorców w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wymagany jest audyt certyfikowany SZBI (KRI lub ISO 27001) oraz wypełniona ankieta. Nabór Wniosków odbywa się od 19.07.2023 r. do 30.09.2023 r. do godziny 16:00. Wnioski należy składać przez LSI (Lokalny System Informatyczny).

 

Na co przeznaczyć środki z Cyberbezpiecznego Samorządu?

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” obejmuje trzy obszary, na które można przeznaczyć środki grantowe:

Obszar organizacyjny: obejmuje opracowanie, wdrożenie, przegląd i aktualizację dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), w tym polityk bezpieczeństwa informacji, analizy ryzyka, procedury obsługi incydentów, ciągłości działania i zarządzania kryzysowego, stosowania kryptografii i szyfrowania, kontroli dostępu itp.

Obszar kompetencyjny: obejmuje szkolenia budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST, szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków.

Obszar techniczny: obejmuje zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych, urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, detekcję i reakcję na zagrożenia cyberbezpieczeństwa.

Wsparcie

Jesteśmy doświadczoną firmą IT, która specjalizuje się w obszarze cyberbezpieczeństwa i wspiera jednostki samorządu terytorialnego w ochronie ich systemów informatycznych. Zdobyliśmy zaufanie wielu samorządów dzięki skutecznym rozwiązaniom i kompleksowemu wsparciu od A do Z. Jesteśmy doskonale przygotowani do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Nasz zespół ekspertów pomoże zidentyfikować unikalne potrzeby JST i dostosować rozwiązania, które skutecznie ochronią dane oraz infrastrukturę przed zagrożeniami.

Zachęcam do skontaktowania się z nami, aby omówić szczegóły projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” i dowiedzieć się, jak możemy skutecznie wesprzeć w osiągnięciu bezpiecznych i odpornych na zagrożenia systemów informatycznych.