Przedsiębiorcy prowadzący małe i średnie firmy coraz częściej korzystają z usługi helpdesk IT, która zapewnia wsparcie techniczne w organizacjach. W praktyce helpdesk działa jak zewnętrzny pracownik IT, który rozwiązuje problemy informatyczne zespołu bez konieczności zatrudniania kogoś do wewnątrz. Ale czym dokładnie jest ta usługa i jakie korzyści niesie dla firm?

Co to jest helpdesk IT?

Helpdesk IT to centrum obsługi technicznej, które zapewnia wsparcie użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z technologią. Jest to zazwyczaj zespół specjalistów IT, którzy reagują na zgłaszane problemy oraz udzielają odpowiedzi na pytania związane z komputerami, oprogramowaniem, sieciami, konfiguracją sprzętu oraz innymi aspektami informatycznymi.

Głównym celem helpdesku jest zapewnienie Twoim pracownikom sprawnego i efektywnego wsparcia technicznego, co przyczynia się do minimalizacji przestojów w pracy oraz zapewnienia ciągłości działania. Dzięki helpdeskowi, użytkownicy mogą szybko uzyskać pomoc w przypadku awarii czy problemów z używanym oprogramowaniem. Pozwala to firmom utrzymać wysoki poziom produktywności i efektywności operacyjnej, ale bez zatrudniania informatyka do wewnątrz.

Co wchodzi w zakres usług helpdesk IT?

Usługi helpdesk IT obejmują szeroki zakres działań, w tym:

 • Rozwiązywanie problemów technicznych zgłaszanych przez użytkowników. Obejmuje to diagnozowanie i naprawę wszelkiego rodzaju awarii sprzętowych, problemów z oprogramowaniem, błędów systemowych oraz konfiguracją urządzeń.
 • Udzielanie wsparcia w konfiguracji i instalacji oprogramowania. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko i sprawnie korzystać z nowych narzędzi oraz uniknąć potencjalnych problemów związanych z ich konfiguracją.
 • Monitorowanie i utrzymanie infrastruktury IT. Polega to na stałym nadzorze nad działaniem systemów informatycznych, sieci komputerowych oraz serwerów. Specjaliści helpdesk IT monitorują wydajność i dostępność systemów, identyfikując i eliminując potencjalne zagrożenia oraz awarie przed ich wystąpieniem.
 • Pomoc w odzyskiwaniu danych w przypadku awarii. Specjaliści helpdesk IT mogą pomóc w identyfikacji przyczyny utraty danych oraz podjąć działania mające na celu odzyskanie jak największej ilości informacji.

Czym jest i jak działa system ticketowy w branży IT?

System ticketowy to narzędzie używane przez helpdesk do zarządzania zgłoszeniami, które umożliwia skuteczne śledzenie i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez użytkowników. W praktyce, gdy użytkownik napotyka problem techniczny lub potrzebuje wsparcia, zgłasza go poprzez system ticketowy. Każde zgłoszenie jest rejestrowane jako unikalny „ticket”, który zawiera informacje o problemie, jego priorytecie oraz terminie rozwiązania.

Następnie ticket jest przypisywany do odpowiedniego specjalisty, który jest odpowiedzialny za jego rozwiązanie. Specjalista może monitorować status zgłoszenia, dodawać komentarze, aktualizować informacje oraz udzielać odpowiedzi na pytania użytkownika. Gdy problem zostanie rozwiązany, ticket jest zamknięty, a użytkownik informowany o rezultacie.

Jak wygląda zgłoszenie problemu na helpdesk?

Zgłoszenie problemu na helpdesk może odbywać się na kilka różnych sposobów, w zależności od preferencji użytkownika oraz dostępnych środków komunikacji. Najczęściej użytkownicy mają do dyspozycji kilka opcji:

 1. Telefonicznie: Użytkownik może skontaktować się z helpdeskiem za pomocą telefonu i opisać swoje problemy techniczne bezpośrednio specjaliście IT. Ten sposób komunikacji pozwala na szybkie uzyskanie pomocy oraz umożliwia rozmowę w czasie rzeczywistym, co może być szczególnie przydatne w przypadku pilnych problemów.
 2. E-mailowo: Inna popularna metoda to zgłoszenie problemu poprzez wysłanie e-maila na dedykowany adres helpdesku. W e-mailu użytkownik opisuje swoje problemy techniczne oraz podaje wszelkie istotne informacje, które mogą być potrzebne do ich rozwiązania. Ta forma zgłoszenia umożliwia użytkownikom dokładne opisanie problemu oraz załączenie dodatkowych informacji, takich jak zrzuty ekranu czy logi. Ułatwia to specjalistom IT analizę i rozwiązanie problemu.
 3. System zgłoszeń online: W niektórych organizacjach dostępny jest dedykowany system zgłoszeń online, który umożliwia użytkownikom zgłaszanie problemów za pośrednictwem interfejsu internetowego. Użytkownik wypełnia formularz zgłoszeniowy, opisując problem oraz wybierając jego priorytet. System ten pozwala na automatyczne przypisanie zgłoszenia do odpowiedniego specjalisty oraz umożliwia śledzenie postępu jego rozwiązania.

Po zgłoszeniu problemu, użytkownik otrzymuje potwierdzenie z numerem zgłoszenia (ticketem), który służy do identyfikacji problemu oraz śledzenia jego postępu. Specjaliści helpdesk podejmują następnie działania mające na celu rozwiązanie problemu użytkownika. Informują go o postępie prac oraz końcowym rezultacie.

Zalety korzystania z usług helpdesku

Korzyści płynące z korzystania z usług helpdesk IT są liczne. Zalicza się do nich:

 • Szybkie rozwiązywanie problemów, co minimalizuje przestoje w pracy.
 • Zwiększenie produktywności pracowników poprzez zapewnienie im wsparcia technicznego.
 • Profesjonalna obsługa klientów i budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
 • Skuteczne zarządzanie zgłoszeniami oraz śledzenie postępu rozwiązywania problemów.
 • Brak konieczności zatrudniania informatyka do firmy.
 • Natychmiastowa reakcja na problemy ze sprzętem i oprogramowaniem.

Czy każda firma potrzebuje helpdesku?

Choć niektóre małe firmy próbują radzić sobie z problemami technicznymi na własną rękę, to większość organizacji, niezależnie od swojej wielkości, może czerpać z korzyści płynących z usług helpdesk IT. To przede wszystkim sytuacja, w której właściciel zdejmuje ze swoich barków wszelkie obowiązki związane z problemami technicznymi. Pierwszą linią wsparcia technicznego staje się helpdesk.

Firmy korzystają z tej usługi przez cały czas, zarówno w przypadku nagłych awarii, jak i w celu zapewnienia ciągłości działania swoich systemów informatycznych. Usługa helpdesk IT staje się coraz bardziej istotna w dzisiejszym świecie, gdzie technologia odgrywa coraz większą rolę. Dzięki profesjonalnemu wsparciu technicznemu, firmy mogą skutecznie radzić sobie z problemami związanymi z IT oraz zapewnić płynne funkcjonowanie swoich systemów informatycznych.