Skuteczne narzędzie w Twoich rękach

Projekt IT ma na celu stworzenie sprawnego systemu informatycznego, czyli wzajemnie powiązanych ze sobą elementów: sprzętu, oprogramowania i systemu pracy. Prawidłowo działający projekt IT to realna szansa na wzrost jakości świadczonych usług, usprawnienie pracy i koordynacji poszczególnych działów oraz zapewnienie bezpieczeństwa.

Co oferujemy w ramach usługi?

audytujemy zasoby Twojej firmy

dostarczamy najlepszej klasy sprzęt i oprogramowanie

omawiamy i przygotowujemy projekt funkcjonalny dla Twojego środowiska IT

certyfikowani inżynierowie skrupulatnie weryfikują bezpieczeństwo Twojej infrastruktury IT

dokonujemy oceny stanu obecnej infrastruktury IT oraz planujemy optymalne zmiany i rozwiązania

wdrażamy i testujemy wybrane rozwiązania

Co oferujemy w ramach usługi?

audytujemy zasoby Twojej firmy

dostarczamy najlepszej klasy sprzęt i oprogramowanie

omawiamy i przygotowujemy projekt funkcjonalny dla Twojego środowiska IT

certyfikowani inżynierowie skrupulatnie weryfikują bezpieczeństwo Twojej infrastruktury IT

dokonujemy oceny stanu obecnej infrastruktury IT oraz planujemy optymalne zmiany i rozwiązania

wdrażamy i testujemy wybrane rozwiązania

Jakie projekty IT przeprowadzamy?

migracja poczty i narzędzi wspierających pracę grupową do usługi chmurowej Microsoft 365

dostarczenie, konfiguracja i testy rozwiązań do Backupu wraz z przygotowaniem polityki tworzenia kopii zapasowych

wdrożenia rozwiązań zabezpieczających sieć firmową oraz zapewniających bezpieczną pracę zdalną

dostarczenie, konfiguracja oraz migracja systemów serwerowych w środowisku HA (wysokiej dostępności)

Projekt IT zaczyna się od analizy potrzeb, celów oraz zasobów Twojego przedsiębiorstwa.
Po konsultacjach oraz poprawkach następuje wdrożenie gotowego systemu.
Całość pracy jest nadzorowana i monitorowana we współpracy z klientem.