Współczesne przedsiębiorstwa to nie tylko zbiory fizycznych zasobów czy strategii biznesowych. Przede wszystkim są to zbiory ogromnych ilości danych, które stają się fundamentem ich działalności. Informacje te obejmują nie tylko plany rozwoju, analizy finansowe czy strategie marketingowe. Są to także dane wrażliwe, dotyczące klientów, partnerów biznesowych czy pracowników. W obliczu rosnącej liczby cyberataków, awarii urządzeń czy błędów ludzkich, utrata tych danych może się przekładać na poważne straty reputacji i pieniędzy. Dlatego kopia zapasowa danych w firmie staje się nieodzownym narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo i ciągłość działania przedsiębiorstwa.

Dlaczego kopia zapasowa danych w firmie jest niezbędna?

Obecnie system do backupu danych staje się nie tylko korzystnym dodatkiem. Jest wręcz nieodzownym narzędziem, zapewniającym stabilność i bezpieczeństwo operacyjne przedsiębiorstwa. Istnieje wiele czynników, które podkreślają wagę tego systemu. Oto niektóre z nich:

Zabezpieczenie przed wyciekami danych i cyberatakami

W dobie rosnącej liczby ataków hakerskich oraz incydentów związanych z wyciekami danych, system do backupu stanowi pierwszą linię obrony przed potencjalnymi stratami informacji. Regularne tworzenie kopii zapasowych danych pozwala szybko przywrócić funkcjonalność systemów. Minimalizuje również ryzyko trwałej utraty danych w przypadku ataku lub wycieku.

Niższe ryzyko utraty danych z powodu awarii urządzeń lub błędów ludzkich

Awarie sprzętu czy ludzkie błędy mogą prowadzić do utraty danych. Może to mieć katastrofalne konsekwencje dla działalności firmy. System do backupu zapewnia zabezpieczenie przed tymi scenariuszami. Umożliwia bowiem szybkie przywrócenie danych do poprzedniego stanu i minimalizując przestoje w pracy.

Reguła 3-2-1 jako fundament bezpiecznego backupu

Zasada ta mówi o posiadaniu trzech kopii zapasowych danych, na dwóch różnych nośnikach, z czego jedna powinna być przechowywana poza siedzibą firmy. Jest ona podstawą skutecznego systemu do backupu. Dzięki jej przestrzeganiu firma zyskuje dodatkową warstwę ochrony i zabezpiecza się przed różnymi scenariuszami utraty danych.

Kopia zapasowa danych w firmie: backup online vs. offline

Wybór między backupem online a offline to jedno z kluczowych rozważań podczas planowania strategii backupu danych dla firmy. Oba te podejścia mają swoje zalety i wady. Warto je rozważyć jeszcze przed dokonaniem ostatecznego wyboru.

Backup online:

 • Korzystanie z backupu online oznacza przechowywanie kopii zapasowych danych w chmurze. Zapewnia to większe bezpieczeństwo w porównaniu do przechowywania ich na lokalnych nośnikach. Dane są chronione przed fizycznymi zagrożeniami, takimi jak pożar, kradzież czy uszkodzenie sprzętu.
 • Backup online umożliwia szybki i łatwy dostęp do danych z dowolnego miejsca i urządzenia. Warunkiem jest oczywiście posiadanie odpowiednich uprawnień dostępu. To szczególnie ważne w przypadku konieczności szybkiego przywrócenia danych w sytuacjach awaryjnych.
 • Wiele rozwiązań backupu online oferuje automatyzację procesu tworzenia kopii zapasowych oraz skalowalność. Pozwala to dostosować rozwiązanie do rosnących potrzeb firmy.

Backup offline:

 • Przechowywanie kopii zapasowych offline na lokalnych nośnikach daje firmie dużą kontrolę nad danymi. Dzieje się tak, ponieważ nie są one dostępne w Internecie i są mniej podatne na ataki cybernetyczne.
 • Backup offline eliminuje zależność od dostępu do Internetu. Może być to istotne w przypadku sytuacji, gdy połączenie internetowe jest niestabilne lub niedostępne.
 • Jednak przechowywanie kopii zapasowych wyłącznie w formie offline niesie ze sobą ryzyko fizycznej utraty danych z powodu kradzieży, pożaru, zalania czy innego rodzaju katastrofy naturalnej.Wiele firm decyduje się więc na hybrydowe podejście. Wykorzystuje ono zarówno backup online, jak i offline, aby zwiększyć odporność swoich danych na różne rodzaje zagrożeń.

Nie tylko ochrona przed utratą danych

Jednak posiadanie systemu backupu to dla firmy nie tylko sposób na zabezpieczenie się przed utratą danych. Należy to postrzegać również jako formę zapewnienia organizacji zgodności z przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

W dzisiejszych czasach coraz więcej przepisów i regulacji nakłada na przedsiębiorców obowiązki związane z ochroną wrażliwych informacji. Mowa tu między innymi o takich dokumentach prawnych, jak RODO. Posiadanie skutecznego systemu do backupu pomaga firmom spełnić wymagania prawne związane z przechowywaniem i ochroną danych osobowych oraz uniknąć kar i sankcji za ich naruszenie.

Mówią o tym również przepisy zawarte w Dyrektywie NIS2, która dotyka firm z kilkunastu sektorów gospodarki. Zawarte w niej zapisy podkreślają istotę podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa przez firmy. Jednym z kroków, które należy wykonać w tym kierunku, jest właśnie wdrażanie systemu kopii zapasowej. Można się spodziewać, że ustawodawcy będą zmierzać do zaostrzania przepisów dotyczących bezpieczeństwa IT. To z kolei może oznaczać, że takie systemy, jak backup, staną się powszechnie wykorzystywane przez firmy.

Kopia zapasowa danych w firmie – jak ją wdrożyć?

Proces wdrożenia systemu do backupu danych wymaga starannego planowania, odpowiedniej analizy potrzeb firmy oraz skrupulatnej implementacji. Oto kluczowe kroki, które należy uwzględnić podczas tego procesu:

 • Pierwszym krokiem jest dokładna analiza wymagań dotyczących backupu danych oraz zasobów, które mają być objęte procesem tworzenia kopii zapasowych. W tym etapie należy określić, jakie rodzaje danych są najbardziej krytyczne dla działalności firmy, jak często należy wykonywać kopie zapasowe oraz jak długo należy przechowywać kopie zapasowe.
 • Na podstawie analizy wymagań należy dokonać wyboru odpowiednich rozwiązań technologicznych do tworzenia i przechowywania kopii zapasowych danych. Może to obejmować zarówno oprogramowanie do backupu, jak i sprzętowe rozwiązania, takie jak serwery, dyski twarde czy chmura obliczeniowa.
 • Następnym krokiem jest projektowanie architektury backupu, czyli określenie infrastruktury i procedur niezbędnych do skutecznego tworzenia i przechowywania kopii zapasowych danych. W ramach tego etapu należy uwzględnić zagadnienia takie jak lokalizacja kopii zapasowych, redundancja danych oraz procedury przywracania danych.
 • Po zaprojektowaniu architektury backupu należy przystąpić do testowania i wdrożenia rozwiązania. Ważne jest, aby regularnie testować procedury tworzenia i przywracania kopii zapasowych, aby upewnić się, że są one skuteczne i spełniają oczekiwania firmy.
 • Wdrożenie systemu do backupu danych wymaga również odpowiedniego szkolenia personelu, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie procesem tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie korzystania z narzędzi do backupu oraz procedur przywracania danych.
 • Po wdrożeniu systemu do backupu danych niezbędne jest regularne monitorowanie jego działania oraz utrzymanie infrastruktury w dobrej kondycji. Należy regularnie sprawdzać poprawność wykonywanych kopii zapasowych, aktualizować oprogramowanie i sprzęt oraz reagować na wszelkie awarie czy problemy techniczne.

Firmy takie jak nasza mogą zająć się wdrożeniem i utrzymaniem systemu do backupu. Dlatego jeśli Twoja firma ma potrzeby w tym zakresie, umów się na bezpłatną konsultację. Nasz inżynier IT opowie Ci o dostępnych rozwiązaniach do tworzenia kopii zapasowej i dopasuje je do potrzeb firmy: