Cyberataki stają się coraz bardziej zaawansowane i powszechne. Stanowią one poważne zagrożenie dla danych, reputacji i ciągłości działania przedsiębiorstw. Nie tylko wielkie korporacje, ale także małe i średnie firmy są narażone na ataki. Mogą one prowadzić do znaczących strat finansowych, zakłóceń operacyjnych i uszczerbku na zaufaniu klientów. W obliczu tych wyzwań, każda firma powinna przyjąć proaktywne podejście do ochrony swoich zasobów przed cyberatakami.

Krok 1: Analiza sytuacji bieżącej – audyt IT

Sprawdzenie aktualnego stanu systemu IT jest fundamentalnym krokiem w procesie ochrony firmy przed cyberatakami. Audyt informatyczny polega na szczegółowej analizie całej infrastruktury IT, czyli między innymi komputerów, serwerów, sieci, oprogramowania, polityki bezpieczeństwa, systemu do backupu i tak dalej.

Audyt IT rozpoczyna się w siedzibie firmy. Inżynier podłącza się do systemu i analizuje go, bez przerwy w normalnym funkcjonowaniu firmy. Następnie przygotowuje on raport z rekomendacjami dalszych działań. Wypisuje w nim te obszary, które wymagają natychmiastowej interwencji oraz te, które mogą poczekać. Priorytetyzacja pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów i skoncentrowanie się na najważniejszych zagrożeniach. Kolejnym krokiem powinno być wdrożenie zalecanych zmian.

Audyt informatyczny wskazuje najsłabsze elementy całego systemu IT. Jeśli chcesz, by Twoja firma była odporna na cyberataki, to jest to pierwszy krok w tą stronę.

Krok 2: Wdrożenie środków zapobiegawczych przed cyberatakami

Następnym krokiem po audycie informatycznym jest wdrożenie odpowiednich środków zapobiegawczych. Mają one pomóc w zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia cyberataków. Podczas ich wdrażania najlepiej kierować się rekomendacjami z audytu IT, ale możesz też zadbać o absolutne minimum. Skuteczne środki zapobiegawcze obejmują aktualizacje oprogramowania, zastosowanie firewalli oraz korzystanie z oprogramowania antywirusowego.

Aktualizacja oprogramowania i systemów

Regularne aktualizowanie oprogramowania i systemów operacyjnych jest kluczowe dla zabezpieczenia firmy przed cyberatakami. Producenci oprogramowania często wydają aktualizacje, które zawierają poprawki zabezpieczeń i eliminują znane luki. Brak aktualizacji może sprawić, że systemy będą podatne na ataki, ponieważ hakerzy mogą wykorzystać te luki do wprowadzenia złośliwego oprogramowania.

Zastosowanie zapór ogniowych (firewall)

Zapory ogniowe (firewall) są podstawowym narzędziem ochrony sieci przed nieautoryzowanym dostępem i złośliwym ruchem. Działają one jako bariera między siecią wewnętrzną firmy a sieciami zewnętrznymi, filtrując ruch przychodzący i wychodzący. Firewall kontroluje i filtruje ruch sieciowy, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz prywatność danych.

Używanie oprogramowania antywirusowego

Oprogramowanie antywirusowe jest kluczowym elementem ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, takim jak wirusy, trojany, ransomware i spyware. Działa ono poprzez skanowanie systemów w poszukiwaniu złośliwych plików i usuwanie ich, zanim wyrządzą szkody.

Skanowanie może się odbywać w czasie rzeczywistym. Wówczas oprogramowanie antywirusowe natychmiast wykrywa i neutralizuje zagrożenia. Warto również przeprowadzać regularne, pełne skany systemu. Pomoże to upewnić się, że żadne złośliwe oprogramowanie nie ukrywa się w plikach.

Dyrektywa NIS2 Pobierz materiały

Krok 3: Szkolenie pracowników

Szkolenie pracowników jest kluczowym elementem w strategii ochrony firmy przed cyberatakami. Często to właśnie człowiek jest najsłabszym ogniwem w łańcuchu cyberbezpieczeństwa. Dobrze przeszkoleni pracownicy mogą stanowić pierwszą linię obrony przed różnymi formami zagrożeń cyfrowych. Mowa tu o takich zagrożeniach, jak phishing czy ataki związane z socjotechniką.

Edukacja na temat phishingu i socjotechniki

Phishing jest jedną z najczęstszych metod wykorzystywanych przez cyberprzestępców do zdobywania poufnych informacji, takich jak hasła czy dane finansowe. W firmie warto więc przeprowadzać szkolenia, podczas których można poruszać następujące kwestie:

  1. Rozpoznawanie phishingowych e-maili: Pokazywanie pracownikom, po czym rozpoznać podejrzane e-maile. Uświadamianie, by nie klikać w podejrzane linki ani nie otwierać załączników bez uprzedniego sprawdzenia.
  2. Identyfikacja ataków z wykorzystaniem socjotechniki: Edukowanie pracowników na temat technik manipulacji, które mogą być wykorzystywane do uzyskania dostępu do systemów lub danych.
  3. Raportowanie podejrzanych aktywności: Zachęcanie pracowników do natychmiastowego raportowania podejrzanych e-maili. Uświadamianie, aby incydenty bezpieczeństwa zgłaszać do działów IT lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo informatyczne w firmie.

Regularne ćwiczenia i testy bezpieczeństwa

W firmach przeprowadza się też regularne ćwiczenia i testy bezpieczeństwa. Są one kluczowe dla utrwalenia wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Obejmują one najczęściej:

  1. Symulacje phishingowe: Przeprowadzanie kontrolowanych testów phishingowych, aby sprawdzić, jak pracownicy reagują na rzeczywiste scenariusze cyberataków.
  2. Treningi w zakresie bezpieczeństwa: Organizowanie szkoleń praktycznych dotyczących bezpiecznych praktyk online, procedur autoryzacyjnych i zarządzania hasłami.
  3. Analiza wyników: Analizowanie wyników testów i ćwiczeń, aby identyfikować słabe punkty i wdrażać odpowiednie korekty i ulepszenia.

Regularna zmiana haseł a cyberataki

Hasła są często pierwszą linią obrony przed nieautoryzowanym dostępem do systemów i danych. Ważne jest, aby pracownicy mieli świadomość znaczenia ich regularnej zmiany. Dobrze, jeśli w firmie są wytyczne dotyczące przechowywania haseł, a także częstotliwości ich zmiany. Oprócz tego można wskazać pracownikom narzędzia, które umożliwią łatwe i bezpieczne zarządzanie hasłami.

Zamów outsourcing IT

Krok 4: Opracowanie planu reakcji na incydenty i cyberataki

Opracowanie planu reakcji na incydenty jest kluczowym elementem w zarządzaniu bezpieczeństwem cybernetycznym firmy. Plan ten definiuje procedury i kroki, które należy podjąć w przypadku wykrycia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa informatycznego.

Procedury w przypadku naruszenia bezpieczeństwa

W swojej firmie można określić metody i narzędzia służące do monitorowania i wykrywania incydentów bezpieczeństwa. Przydatne będzie także stworzenie systemu klasyfikacji incydentów w celu określenia priorytetu i natychmiastowych działań w odpowiedzi na incydent. Dla organizacji powinny być ważne także procedury, jakie należy natychmiast uruchomić w odpowiedzi na wykryty incydent. To pozwoli zminimalizować jego skutki i ograniczyć rozprzestrzenianie się zagrożenia.

Minimalizacja szkód cyberataków i przywracanie działalności

Zdarza się, że pomimo zastosowanych środków ochronnych, oszustom uda się przedostać do systemu IT Twojej firmy. Warto, żebyś był na to przygotowany i posiadał procedury izolacji i ochrony kluczowych danych przed dalszymi uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem. Przyda się również określenie planu przywracania działalności firmy. Obejmuje on procedury przywracania usług i odbudowy infrastruktury IT po incydencie. Jeśli to konieczne, zaplanuj także procedury informowania interesariuszy, w tym klientów, partnerów biznesowych, organów regulacyjnych i mediów, o zaistniałym incydencie.

Raportowanie i analiza incydentów

Może się okazać, że w Twojej firmie musisz zebrać szczegółową dokumentacje każdego incydentu, w tym jego przyczyn, przebiegu działań reakcyjnych oraz wdrożonych rozwiązań. Tu ważna jest analiza przyczyn i wdrożenie ulepszeń. Ma to na celu identyfikacje jego przyczyn oraz wyciągnięcia wniosków, które umożliwią wdrożenie ulepszeń w systemach bezpieczeństwa i procedurach reakcji na incydenty.

Skuteczna ochrona firmy przed cyberatakami opiera się na świadomości zagrożeń, wdrożeniu odpowiednich środków zapobiegawczych, edukacji pracowników, opracowaniu planu reakcji na incydenty oraz regularnych audytach i testach bezpieczeństwa. Te kluczowe kroki są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa danych i infrastruktury IT oraz szybkiej reakcji na potencjalne zagrożenia, zabezpieczając tym samym stabilność i reputację firmy.

Skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertem i zapytaj go o kwestię cyberbezpieczeństwa. Kliknij w przycisk poniżej i umów krótką rozmowę, podczas której dowiesz się, jak lepiej zabezpieczyć swoją firmę.