Audyt IT stanowi kontrolę stanu infrastruktury informatycznej organizacji oraz weryfikację  jakości stosowanych rozwiązań bezpieczeństwa. Z poprzednich wpisów wiesz już więcej o jego rodzajach i przebiegu, ale czy wiesz kiedy powinieneś się na niego zdecydować?

 

Jak przebiega audyt IT w przedsiębiorstwie? TUTAJ przeczytasz więcej na ten temat. 

 

Kiedy przeprowadzić audyt IT w swojej firmie? Poznaj 5 sytuacji, w których nie powinieneś o nim zapomnieć!

 

Brak prowadzonej weryfikacji dotychczas stosowanych rozwiązań

Na audyt IT powinny zdecydować się przede wszystkim przedsiębiorstwa, które nigdy takiego procesu nie przeprowadziły w swojej organizacji. Takie działanie pomoże w weryfikacji skuteczności oraz jakości stosowanych dotychczas rozwiązań, które mają zabezpieczać infrastrukturę firmy. W zależności od rodzaju przeprowadzonego audytu, jest on też pierwszym krokiem do opracowania najtrafniejszej strategii dla firmy pod kątem optymalizacji posiadanej infrastruktury lub działań zabezpieczających system oraz zasoby organizacji.

 

Weryfikacja zabezpieczeń przez osobę spoza organizacji

Zlecenie audytu IT zewnętrznemu podmiotowi może być pomocne dla wewnętrznych działów technicznych i informatycznych w przedsiębiorstwach. Osoba, która nie pracuje z danym systemem i infrastrukturą na co dzień, ma możliwość spojrzenia świeżym okiem na prowadzone działania i stosowane zabezpieczenia. Dzięki temu może ona zaproponować kolejne rozwiązania, które w jeszcze większym stopniu wzmocnią cyberbezpieczeństwo organizacji oraz wydajność systemu, jak i całej infrastruktury.

 

Zmiany w infrastrukturze idą w parze z audytem IT!

Weryfikacja stanu infrastruktury powinna być przeprowadzana nie tylko po wprowadzeniu zmian, ale także przed takimi działaniami. Dzięki temu można zdiagnozować stan i efektywność stosowanych rozwiązań oraz sprawdzić, czy obecna infrastruktura pozwala na wprowadzenie planowanych zmian. W ten sposób przedsiębiorstwo może uniknąć poważniejszych awarii, jakie mogłyby wyniknąć z powodu np. stosowania zasobów o niewystarczających możliwościach technicznych.

Zalecamy sprawdzenie infrastruktury także po przeprowadzeniu w niej zmian. Pozwoli to  na zbadanie nie tylko niezawodności jej działania, ale także stanu zabezpieczeń. W ten sposób możliwa jest weryfikacja wpływu poczynionych modyfikacji na poziom cyberochrony przedsiębiorstwa.

 

Audyt IT po cyberataku na zasoby przedsiębiorstwa

Celem przeprowadzania audytu IT jest przede wszystkim sprawdzenie stanu zabezpieczeń stosowanych przez przedsiębiorstwo. Ma to pomóc w minimalizacji ryzyka potencjalnego ataku. Niestety nawet firmy, które wprowadziły szereg działań zabezpieczających sieć i dane, nie są w stanie w 100% wyeliminować takiego zagrożenia. 

 

Więcej o źródłach zagrożenia atakiem hakerskim i sposobach zabezpieczenia firmy przeczytasz TUTAJ.

 

W przypadku, w którym przedsiębiorstwo stwierdza wystąpienie cyberataku lub nawet samą próbę włamania do systemu, niezbędne jest przeprowadzenie audytu IT. Tylko dokładna weryfikacja zdarzenia, która wskaże źródło ataku, pozwoli na zabezpieczenie przyszłości firmy. Dlaczego? Istnieje niemal 100% prawdopodobieństwo tego, że haker przeprowadzi próbę ponownego ataku na zasoby przedsiębiorstwa, a będzie ona wyglądała dokładnie tak samo, jak poprzednia. Przecież… już jeden sukces osiągnął w danej firmie, prawda? Często zostawia on sobie “tylne wejście” w systemie. Niezbędny jest zatem dokładny przegląd środowiska informatycznego przedsiębiorstwa w celu zweryfikowania, czy nie pojawiły się w nim nieznane elementy.

 

Regularna weryfikacja stanu systemu, sieci oraz zabezpieczeń

Regularnie przeprowadzany audyt IT to najlepsze rozwiązanie dla każdego z przedsiębiorstw. Powinien być wówczas sprawdzony nie tylko stan cyber zabezpieczeń, ale także całej infrastruktury (łącznie z oprogramowaniem). Polecamy przeprowadzanie go raz w roku, a nawet częściej. Dzięki temu firma może na bieżąco weryfikować stan bezpieczeństwa swojej sieci, zdiagnozować najsłabsze punkty swojej infrastruktury. To także szansa na odpowiednio wczesną reakcję na ewentualne zagrożenia, które są wyłapywane przez właściwe osoby w sposób kontrolowany. Firma nie dowiaduje się więc o braku skuteczności wprowadzonych zabezpieczeń “po fakcie”. Takie działania, połączone ze stałą edukacją pracowników przedsiębiorstwa, dają możliwość minimalizacji potencjalnego zagrożenia wraz ze wszelkimi ewentualnymi skutkami.

 

Audyt IT to wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. To nie tylko weryfikacja efektywności systemu, ale także jego bezpieczeństwa. Daje to szansę na optymalizację ponoszonych przez firmę kosztów, a także na eliminację wielu zagrożeń, które mogłyby się przełożyć na funkcjonowanie firmy i bezpieczeństwo posiadanych przez nią zasobów. Pamiętaj, że audyt można przeprowadzać nie tylko w przypadku wystąpienia określonych okoliczności (np. ataku hakerskiego, kiedy to powinien być on obowiązkowy), ale także regularnie – jako działanie profilaktyczne.

Jeśli zainteresował Cię ten temat i masz pytania lub po prostu chcesz dowiedzieć się więcej – możesz umówić się na bezpłatną konsultację.