Klient biznesowyKlient publiczny

  Jak przebiega Audyt?

  1

  Spotkanie – przedstawienie planu Audytu (zebranie informacji od klienta)

  2

  Inwentaryzacja dostępnej dokumentacji

  3

  Inwentaryzacja infrastruktury sieciowej, serwerowej , stacji pracowniczych oraz rozwiązań zewnętrznych (m.in. usługi chmurowe, kolokowane, hosting)

  4

  Przygotowanie raportu o stanie obecnej infrastruktury informatycznej wraz z rekomendacjami

  5

  Spotkanie podsumowujące – przedstawienie wyniku audytu oraz wyjaśnienie zaleceń

  6

  Przygotowanie projektów rozwojowych, podnoszących bezpieczeństwo