Global IT jest grantobiorcą programu Spektrum

Global IT realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Program jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji projektu jest rozwój przedsiębiorstwa.

Całkowity koszt projektu: 176812,50 PLN
Wydatki kwalifikowane 143750,00 PLN
Dofinansowanie ze środków europejskich 71875,00 PLN