GLOBAL IT SOLUTIONS SP. Z O. O.  jest grantobiorcą programu Spektrum

Global IT Solutions realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Program jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji projektu jest rozwój przedsiębiorstwa.

Całkowity koszt projektu: 109814,4 PLN
Wydatki kwalifikowane 89280,00 PLN
Dofinansowanie ze środków europejskich 53568,00 PLN

GLOBAL IT SERVICES SP. Z O.O. jest grantobiorcą programu Spektrum

Global IT Services realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Program jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji projektu jest rozwój przedsiębiorstwa.

Całkowity koszt projektu: 30 135,00 PLN
Wydatki kwalifikowane 24500,00 PLN
Dofinansowanie ze środków europejskich 14700,00 PLN

Global IT jest grantobiorcą programu Spektrum

Global IT realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Program jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji projektu jest rozwój przedsiębiorstwa.

Całkowity koszt projektu: 176812,50 PLN
Wydatki kwalifikowane 143750,00 PLN
Dofinansowanie ze środków europejskich 71875,00 PLN